Thứ tư, 20/01/2021 | 23:00

Thứ tư, 20/01/2021 | 23:00

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 14:16 ngày 05/01/2021

Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn

Với 56,16/60 điểm đạt được trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong khối các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổng số điểm được thẩm định là 37,81/40 điểm và điểm điều tra xã hội học là 18,35/20 điểm.
Trong năm 2020, công tác CCHC tiếp tục được NHNN tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, coi đây là giải pháp then chốt góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ, tín dung và hoạt động ngân hàng góp phần vào thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Cán bộ công chức thực hiện các thủ tục hành chính đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ, không có biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, không có ý kiến phản ánh có liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Chi nhánh. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho các cá nhân và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền về CCHC đáp ứng yêu cầu và có nhiều đổi mới, các cơ chế chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động ngân hàng tiếp tục được triển khai và tuyên truyền rộng rãi, kịp thời.
Trong thời gian tới, NHNN tỉnh sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các lĩnh vực CCHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, hướng tới phục vụ tốt hơn các nhu cầu hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực CBCC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết TTHC nhằm tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.
Phòng TH,NS&KSNB
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 0
  • 4
  • 4
  • 2
  • 3
  • 1
lên đầu trang