Thứ ba, 02/03/2021 | 23:25

Thứ ba, 02/03/2021 | 23:25

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 13:58 ngày 29/01/2021

Những điểm nổi bật của Công đoàn Agribank trong năm 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm, tái bùng phát vào cuối tháng 7 tại một số địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng. Trước tình hình đó, Công đoàn Agribank đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và chủ động đổi mới phương thức hoạt động cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với những điểm nhấn nổi bật:
1. Năm 2020, Công đoàn Agribank tổ chức tuyên truyền giáo dục, động viên đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đây là nhiệm vụ có vai trò quan trọng hàng đầu giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành và Agribank; thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề; nâng cao kiến thức pháp luật; nêu cao ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động hàng năm của Agribank, cùng xây dựng và giữ vững thương hiệu Agribank phát triển theo hướng ngân hàng hiện đại, đủ sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.
Công đoàn Agribank đã tuyên truyền động viên ĐV-NLĐ nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh; thực hiện tốt các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, tích cực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của ngành và Agribank; tuyên truyền tới ĐV-NLĐ thực hiện Cẩm nang Văn hóa Agribank và Quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống. Tuyên truyền tới ĐV-NLĐ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh đạt kết quả, Agribank không có trường hợp mắc dịch bệnh.
Tiếp tục vận động ĐV-NLĐ chung tay chống rác thải nhựa và vận động thực hiện “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới ĐV-NLĐ về chủ trương cổ phần hóa Agribank và các chế độ chính sách đối với ĐV-NLĐ khi thực hiện cổ phần hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới ĐV-NLĐ hiểu biết hơn các hoạt động của tổ chức “Tà đạo”; tỉnh táo trước các luận điệu dụ dỗ, xuyên tạc, bè phái của các thế lực thù địch; không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; nâng cao tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo khối đoàn kết vững mạnh để bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Tuyên truyền tới ĐV-NLĐ nắm chắc quy định của pháp luật về các hành vi quấy rối tình dục tại Việt Nam và trách nhiệm dân sự hoặc hình sự (nếu có), để trang bị đầy đủ kiến thức cho bản thân ứng xử trong mọi hoàn cảnh, phòng ngừa các tổn thất và trách nhiệm không mong muốn…
2. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, Công đoàn Agribank tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống và đạt được những kết quả tốt, như: Phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên Agribank về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020”. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” thuộc hệ thống Công đoàn Agribank; phong trào thi đua lao động giỏi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm; phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025”; Phong trào thi đua “Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank trong công nhân viên chức lao động… qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, đổi mới  tác phong phục vụ khách hàng, xây dựng hình ảnh người cán bộ Agribank vừa hồng, vừa chuyên, phát huy hết năng lực, hăng say làm việc với chất lượng ngày càng cao, chung tay xây dựng Agribank ngày càng phát triển. Công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp; các phong trào thi đua trở thành động lực, một trong những đòn bẩy tích cực, khích lệ đoàn viên, người lao động hăng say làm việc tích cực, hiệu quả, góp phần cùng toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, đóng góp vào thành tích chung của toàn hệ thống.
Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc được Tổng LĐLĐVN, Công đoàn NHVN, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2020, hệ thống Agribank có có 496 tập thể và 4.829 cá nhân được các Cấp Công đoàn tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen.  
3.Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ được Công đoàn đặc biệt quan tâm và chú trọng. Thực hiện tham gia xây dựng cơ chế, quy chế của Agribank; tham gia Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật. Phối hợp với phòng ban chức năng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của ĐV-NLĐ. Tổ chức triển khai tới đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống các hợp tác thỏa thuận, chương trình phúc lợi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác phối  hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động tinh thần, nhất là nhân dịp các ngày lễ, tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thuộc diện chính sách; phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ trong ngành đã nghỉ hưu; tổ chức chăm lo tới con ĐV-NLĐ… thể hiện sự quan tâm của Công đoàn tới ĐV-NLĐ toàn hệ thống, giúp người lao động yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Agribank.
Mặc dù năm 2020, hệ thống còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, song Agribank vẫn duy trì các chương trình chăm sóc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho ĐV-NLĐ.  Đặc biệt là bố trí cho đoàn viên, người lao động đi nghỉ dưỡng, đây là chương trình riêng có của Agribank theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Agribank.  Trong năm, Công đoàn Agribank lập kế hoạch nghỉ dưỡng cho gần 5.000 đoàn viên, người lao động đi nghỉ dưỡng tại các khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ của Agribank; tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Cov-19 hết năm có 1.485 ĐV-NLĐ đi nghỉ dưỡng với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
4. Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2020, Công đoàn Agribank đã chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động của tổ chức Công đoàn khu vực, đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức họp giao ban các “Khu vực Công đoàn” trong toàn hệ thống. Tại các kỳ họp giao Ban, Công đoàn Agribank, phối hợp với các CĐCS tổ chức giao lưu thể thao tại các cụm khu vực, được đông đảo đoàn viên, người lao động trong khu vực tham gia; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao trong hệ thống, giúp đoàn viên, người lao động thêm yêu ngành, yêu nghề, tăng cường rèn luyện thân thể, hăng hái lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng công việc, góp phần cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020.
5. Công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, một mặt tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ; đồng thời triển khai làm tốt công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; luôn ý thức trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Hàng năm Agribank đã dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trạm y tế, đường giao thông nông thôn… Cán bộ Agribank trong toàn hệ thống tích cực hưởng ứng đóng góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Qũy vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng… với mong muốn phát huy tinh thần chia sẻ, nối tiếp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” “tương thân, tương ái”, những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Năm 2020; chung tay cùng nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ kéo dài; cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại; hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, hạn hán xâm nhập mặn…
Bên cạnh công tác xã hội từ thiện đối với cộng đồng, Công đoàn Agribank còn đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, người lao động Agribank có hoàn cảnh đặc biệt toàn hệ thống, trích quỹ tình nghĩa thăm hỏi, hỗ trợ 337 con cán bộ Agribank mắc bệnh bẩm sinh không có khả năng lao động số tiền 1.700 triệu đồng; chi hỗ trợ cán bộ đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo từ Quỹ Tình Nghĩa 151 trường hợp số tiền là 2.480 triệu đồng; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2020, Công đoàn Agribank hỗ trợ Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các Công đoàn cơ sở đang nuôi dưỡng, con Liệt sỹ và thương binh là đoàn viên, người lao động Agribank với tổng số tiền 814 triệu đồng.
Năm 2020, cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, đoàn viên, người lao động Agribank chung tay cùng nhân dân cả nước đóng góp sức người, sức của đẩy lùi dịch bệnh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, hạn hán xâm nhập mặn, ủng hộ tổng số tiền 6,9  tỷ đồng.
Chung tay cùng nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ kéo dài; cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương và đoàn viên, người lao động Agribank bị thiệt hại với tổng số tiền: 9,8 tỷ đồng…
Với những đóng góp tích cực cùng ngành ngân hàng trong công tác an sinh xã hội và xã hội từ thiện, Agribank được ghi nhận là “Ngân hàng vì cộng đồng” tại Việt Nam.
6. Hoạt động nữ công có nhiều điểm nhấn và khởi sắc trong năm 2020, phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” được chú trọng và đẩy mạnh, được đội ngũ nữ đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao. Bên cạnh việc quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Agribank luôn quan tâm đến trẻ em là con đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống; tổ chức chăm lo, thăm hỏi, biểu dương khen thưởng, tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu tham gia. Tiêu biểu trong năm 2020, Công đoàn Agribank tổ chức trao quà cho 337 cháu mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh là con đoàn viên, người lao động toàn hệ thống với tổng số tiền là 1.700 triệu đồng.
Cùng với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước năm 2020, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Ngân hàng lần thứ VIII, Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020, tháng 7/2020 Công đoàn Agribank phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 – 2020 và Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.  Hội nghị  tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Agribank trong 5 năm 2015 – 2020 cũng như công tác nữ công 10 năm qua (2010- 2020); biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào phụ nữ hai giỏi của cán bộ viên chức người lao động Agribank. Trong giai đoạn từ 2010 – 2020 có 93 cán bộ nữ được tặng Bằng khen cấp Tổng Liên đoàn; 1.479 cán bộ nữ được tặng bằng khen Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và hàng ngàn cán bộ nữ Agribank được nhận các danh hiệu và hình thức thi đua khác. Sự ghi nhận của các cấp, các ngành đối với lao động nữ trong những năm qua, tiếp thêm động lực để đoàn viên, người lao động Agribank hăng say làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến đóng góp quan trọng vào thành tựu của Agribank
Với những thành tích đã đạt được giai đoạn 2015-2020, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020, với các thành tích xuất sắc đã đạt được Công đoàn Agribank được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân trong hệ thống Công đoàn Agribank có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 5 năm 2015-2020.
7. Năm 2020, Công đoàn Agribank tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Agribank, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp những khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ và tạo điều kiện của chuyên môn các cấp, Công đoàn Agribank hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội V đề ra; luôn đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-NLĐ; phối hợp với chuyên môn đồng cấp giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của ĐV-NLĐ; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định. Hệ thống tổ chức Công đoàn Agribank ngày được kiện toàn, hoàn thiện, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đưa hoạt động công đoàn phát triển đi  vào chiều sâu từ đó phát huy vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, đào tạo nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Các hoạt động văn hóa, thể thao, hội diễn, hội thi được duy trì thường xuyên, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, liên tục, có truyền thống. Triển khai và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, được các cấp địa phương, xã hội, Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; trong nhiều năm liên tục, Agribank được bình chọn Ngân hàng vì cộng đồng; được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ thi đua 10 năm về công an sinh xã hội. Phối hợp với chuyên môn các cấp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tập thể tại cấp cơ sở hàng năm, định kỳ, ký và thực hiện đầy đủ Thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, có trên 95% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 85,5% CĐCS đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh và vững mạnh xuất sắc/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các đơn vị phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động và ký Thỏa ước lao động tập thể; kết nạp 100% cán bộ, viên chức lao động đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; bình quân hàng năm đạt trên 70% đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp Đảng so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.
Bằng những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, vị thế của công đoàn ngày càng được khẳng định, được Công đoàn NHVN ghi nhận là một trong các Công đoàn mạnh trong hệ thống Công đoàn ngành.
8. Thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp, triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, chú trọng nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của ban chấp hành, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ công đoàn các cấp đối với tổ chức và hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Uỷ ban Kiểm tra công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Bảo đảm quản lý thu – chi tài chính công đoàn theo đúng quy định; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Uỷ ban Kiểm tra, nòng cốt là đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam...
Năm 2020, Công đoàn Agirbank  kết hợp với chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các CĐCS trong hệ thống. Qua kiểm tra, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Agribank đối với công tác kiểm tra; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo đúng quy trình và quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
9. Năm 2020, Công đoàn Agribank được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi năm 2020 là năm có ảnh hưởng nhiều của tình hình thế giới và trong nước sau đại dịch Covid, năm chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên với bề dầy thành tích và truyền thống, Công đoàn Agribank đã hoàn thành tốt trọng trách của mình.
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, năm 2020, Công đoàn Agribank triển khai nhiệm vụ Trưởng khối thi đua các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kết thúc năm các Công đoàn chuyên ngành trong Khối thi đua đã có một năm hoạt động với nhiều điểm sáng, tiếp tục khẳng định rõ vai trò của mình trong các mặt hoạt động, cùng toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức tốt các phong trào thi đua; làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; hoạt động nữ công, công tác tài chính Công đoàn, công tác an sinh xã hội và xã hội từ thiện... các Công đoàn chuyên ngành trong khối đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong ĐV-NLĐ; từ đó, thi đua đã trở thành mục tiêu và động lực để giúp ĐV-NLĐ vượt khó, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị và  toàn ngành Ngân hàng. Đồng thời các đơn vị trong Khối đã tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở và hướng tới lợi ích thiết thực cho ĐV-NLĐ; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ĐV-NLĐ …
10.  Một hoạt động nổi bật góp phần vào thành công trong hoạt động công đoàn Agribank năm 2020, đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Agribank thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động qua các hoạt động phối hợp. Trong đó, hoạt động phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh từ người sử dụng lao động trên toàn quốc vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở tại Agribank đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Agribank phối hợp triển khai trong năm 2020. Tháng 10/2020, Công đoàn Agribank  phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tập huấn trực tuyến thu Kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Agribank tại trên 130 điểm cầu trực tuyến trong toàn hệ thống. Hội nghị tập huấn và hướng dẫn các đơn vị về công tác thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Agribank; qua đó các đơn vị trong toàn hệ thống nắm bắt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đó, tập trung triển khai việc thực hiện thu Kinh phí Công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Agribank theo đúng quy định. Được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐTV, Ban điều hành Agribank, công tác thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Agribank đạt kết quả tốt, đóng góp thành tích vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Agribank, Ngành Ngân hàng và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời kỳ mới.
Năm 2020, với những nỗ lực cố gắng và những thành tích nổi bật của Công đoàn các cấp, cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống, Agribank – Tốp 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc nhất trong khối các Công đoàn cấp trên cơ sở Trong giai đoạn mới, Công đoàn Agribank nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò, trọng trách của mình, lãnh đạo các cấp công đoàn trong toàn hệ thống tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên, người lao động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                                                 Đặng Thị Hồng
 Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 4
  • 2
  • 7
lên đầu trang