Thứ tư, 03/03/2021 | 00:54

Thứ tư, 03/03/2021 | 00:54

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 15:05 ngày 03/02/2021

Hội nghị cán bộ, công chức Vụ Kiểm toán Nội bộ NHNN năm 2021

Sáng ngày 02/02/2021, Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Nghị - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ; đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vụ Kiểm toán nội bộ cùng Ban lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức trong Vụ.
Đ/c Lê Quốc Nghị, phát biểu, chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị đã tập trung nghe bao cáo, đánh giá kết quả hoạt động của Vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 do đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vụ Kiểm toán nội bộ trình bày.
Theo báo cáo cho biết năm 2020, Vụ Kiểm toán nội bộ đã thành lập và triển khai 26đơn vị/dự án, hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra,các nội dung kiểm toán gồm: Kiểm toán Báo cáo tài chính tại 10 đơn vị; kiểm toán tuân thủ và hoạt động tại 17 đơn vị; Kiểm toán 05 dự án đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm toán 01 dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm toán công nghệ thông tin 10 đơn vị; kiểm toán hoạt động kho quỹ 13 đơn vị. Trong năm, Vụ KTNB đã thừa lệnh Thống đốc ban hành 56 báo cáo kiểm toán nội bộ NHNN gửi các đơn vị được kiểm toán và đơn vị có liên quan thực hiện.
Qua kiểm toán đã phát hiện những tồn tại, đưa ra hơn 330 kiến nghịđể các đơn vị khắc phục và chỉnh sửa, góp phần đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng.
Dự kiến chương trình công tác năm 2021, Vụ Kiểm toán nội bộ sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm toán đã được Thống đốc phê duyệt đảm bảo đúng Quy chế và Quy trình của Thống đốc, có tính trọng tâm và hiệu quả cao.
Trao thưởng cho tập thể, cá nhân
Tại Hội nghị, công chức trong Vụ cũng được nghe báo cáo tình hoạt động của Công đoàn cơ sở, hoạt động của Chi đoàn thanh niên và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Theo đó, trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban lãnh đạo Vụ, Công đoàn các cấp, Công đoàn Vụ Kiểm toán nội bộ là nòng cốt trong mọi hoạt động của Vụ để cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. BCH Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn tin tưởng vào đường lối và chính sách của Đảng, tuân thủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Ngân hàng; tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức về pháp luật, chuyên môn và nghiệp vụ. Vận động cán bộ đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nội quy, quy chế văn hóa công sở của cơ quan đề ra. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Vụ trưởng với BCH Công đoàn cơ sở Vụ Kiểm toán nội bộ. Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Duy trì và thực hiện tốt việc thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình có việc hiếu; thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt độngxã hội từ thiện.
Nhân dịp này,Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ đã thay mặt các cấp trao các phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Vụ Kiểm toán nội bộ.
Đồng thời, Vụ trưởng Vụ KTNB cũng đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn bộ công chức trong Vụ hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do NHNN và Khối phát động, phổ biến tới toàn thể công chức trong Vụ tích cực tham gia các đợt thi đua như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025;phong trào thi đua “Cán bộ ngân  hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020 – 2025.
 Phương Toàn
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
lên đầu trang