Thứ tư, 20/10/2021 | 22:28

Thứ tư, 20/10/2021 | 22:28

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 10:25 ngày 27/04/2021

Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Bắc Kạn gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2021), ngày 26/4/2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức của Chi nhánh và ôn lại hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2021) cũng như những thành tựu nổi bật của hệ thống Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn.  
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng điểm lại những mốc son lịch sử kể từ khi thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (ngày 06/5/1951), trải qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước, 70 năm qua, ngành Ngân hàng đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Ngay sau khi Ngân hàng Quốc gia được thành lập, tháng 6/1951 tại Khuổi Dủm, xã Huyền Tụng, huyện Bạch Thông (nay thành phố Bắc Kạn), Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn được thành lập và đi vào hoạt động với hơn 20 cán bộ thuộc cơ quan ngân tín (tiền thân là Ty Ngân Khố và Nha tín dụng sản xuất) được điều động sang công tác. Ra đời và hoạt động trong điều kiện kháng chiến, Ngân hàng tỉnh bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý kho bạc, cung ứng tiền phục vụ bộ đội chiến đấu và các cơ quan trong tỉnh; tiến hành thu đổi tiền tài chính, cho vay nông dân phát triển sản xuất, cho vay mậu dịch quốc doanh để thu mua nguồn hàng phục vụ kháng chiến. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ ngân hàng còn đào hầm bí mật, tham gia làm cầu, sửa đường địch đánh phá để vận chuyển tiền phục vụ tiền tuyến đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến kiến quốc.
Sau hoà bình lập lại (1954), Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ góp phần vào công cuộc khôi phục và cải tạo kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất XHCN và tăng cường cơ sở vật chất. Từ năm 1957 đến năm 1960, mạng lưới Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn được mở rộng, tất cả các huyện đều có chi điếm ngân hàng. Từ năm 1965, Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn và Ngân hàng tỉnh Thái Nguyên sáp nhập thành Ngân hàng Bắc Thái, hoạt động ngân hàng vẫn được duy trì thực hiện nhiệm vụ thanh toán, cung ứng tiền, quản lý kho bạc, huy động vốn và cho vay trên địa bàn.
Sau 32 năm sáp nhập, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX tháng 10/1996, Quốc hội ra Nghị quyết điều chỉnh lại địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trong đó tỉnh Bắc Kạn được thành lập lại. Để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và hoạt động Ngân hàng trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ngày 05/12/1996, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 326/QĐ-NH9, chia tách Chi nhánh Ngân hàng Bắc Thái, thành lập Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/01/1997.
Trải qua hơn 24 năm tái lập, quy mô hoạt động ngân hàng tỉnh Bắc Kạn được mở rộng, chất lượng từng bước được nâng lên; đến nay có 05 Chi nhánh Ngân hàng tỉnh, 07 Chi nhánh Ngân hàng cấp huyện, 35 phòng giao dịch. Đến 31/12/2020, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 9.144 tỷ đồng, tăng gấp 277 lần so với đầu năm 1997, dư nợ đạt: 9.752 tỷ đồng, tăng 212 lần so với 01/01/1997, nợ xấu hàng năm dưới 3% tổng dư nợ, đảm bảo an toàn hệ thống, phát triển bền vững; triển khai chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực, chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ, công nghiệp, XDCB, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; vốn tín dụng đầu tư các dự án phát triển kinh tế có lợi thế của tỉnh, cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tập trung hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19... Những kết quả và đóng góp của hệ thống Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn được Ngân hàng Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, Chi nhánh đạt được nhiều thành tích và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
Phát huy những kết quả đã đạt được, tự hào và bước tiếp hành trình 70 năm của Ngành Ngân hàng Việt Nam, của thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh nói riêng và hệ thống Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn nói chung quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
Ma Hồng Bính
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 3
  • 8
  • 3
  • 2
  • 0
  • 4
lên đầu trang