Thứ tư, 22/09/2021 | 12:40

Thứ tư, 22/09/2021 | 12:40

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:25 ngày 27/08/2021

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 27/8/2021, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành văn bản số 557/CĐNH về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Văn bản thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 và Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo đó các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện các quy định tại Hướng dẫn số 454/CĐNH ngày 27/5/2021 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các quy định tại Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021; Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn ngành Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch bệnh Covid-19 và chi hỗ trợ lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021.
Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 xem tại đây
Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 xem tại đây
Văn bản số 557/CĐNH ngày 27/8/2021 của CĐNHVN xem tại đây
BCSPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
  • 9
  • 3
  • 3
  • 9
lên đầu trang