Chủ nhật, 28/11/2021 | 13:04

Chủ nhật, 28/11/2021 | 13:04

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:05 ngày 19/10/2021

Hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021

Để chuẩn bị Báo cáo Tổng kết hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2021 phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHVN lần thứ 9, khóa VI và báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 615/CĐNH hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng Báo cáo tóm tắt đánh giá kết hoạt động năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của cấp mình.
Do yêu cầu về thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHVN lần thứ 9, khóa VI, đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động và biểu thống kê về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước ngày 10/11/2020 theo địa chỉ mail: vanphongcdnh@gmail.com để tổng hợp. Báo cáo hoàn thiện chính thức, các đơn vị gửi về đường công văn theo quy định.
Chi tiết hướng dẫn xem tại đây
Bản word xem tại đây
Mẫu báo cáo dành cho CĐ cấp trên CS xem tại đây
Mẫu báo cáo dành cho CĐCS xem tại đây
VP

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 9
  • 0
  • 3
  • 1
  • 9
  • 5
lên đầu trang