Thứ năm, 27/01/2022 | 23:52

Thứ năm, 27/01/2022 | 23:52

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 11:03 ngày 30/10/2021

Tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Ngày 28/10/2021, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 628/KH- CĐNH về việc tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổng kết tại đơn vị, tổ chức tổng kết, đánh giá phù hợp với tình hình hiện nay và gửi báo cáo về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) để phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện.
Chi tiết VB xem tại đây
Bản word xem tại đây
Ban CSPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 8
  • 3
  • 5
  • 5
  • 9
lên đầu trang