Thứ sáu, 28/01/2022 | 00:52

Thứ sáu, 28/01/2022 | 00:52

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:18 ngày 03/11/2021

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ngày 2/11/2021, CĐNHVN ban hành văn bản số 634/CĐNH v/v thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Theo đó, các cấp công đoàn trong Ngành căn cứ nội dung văn bản triển khai thực hiện.
CĐNHVN đăng kèm Kế hoạch 144/KH-TLĐ ngày 26/10/2021 của Tổng LĐLĐVN và Kế hoạch số 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 19/7/2021 để các đơn vị tham khảo thực hiện.
Chi tiết văn bản số 634/CĐNH xem tại đây
Chi tiết KH 144/KH-TLĐ xem tại đây
Chi tiết KH 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 8
  • 4
  • 7
  • 0
  • 2
lên đầu trang