Thứ ba, 06/12/2022 | 10:10

Thứ ba, 06/12/2022 | 10:10

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 08:31 ngày 24/01/2022

Cụm Thi đua số 2 tổng kết công tác năm 2021

Ngày 20/1/2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cụm thi đua số 2 – Chuyên môn, Công đoàn. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2.
Đ/c Trương Thu Hòa –Giám đốc NHNN CN Lạng Sơn – Cụm trưởng phát biểu tại Hội nghị
Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, Lãnh đạo các đơn vị, sự chủ động nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động của các Đơn vị trong Cụm, Cụm Thi đua số 02 NHNN đã hoàn thành tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm.
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 17/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025, công tác TĐKT ở mỗi đơn vị thành viên tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương pháp thực hiện. Các phong trào thi đua được phát động đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị nói chung và của từng cá nhân nói riêng. Lấy công tác TĐKT là công cụ phục vụ công tác quản lý, điều hành, làm động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chất lượng khen thưởng ngày được nâng cao trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, dân chủ, kịp thời, công khai theo quy định; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, các Chi nhánh luôn quan tâm thực hiện phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao, tham gia hoạt động an sinh xã hội. Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CCNLĐ tại mỗi đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết thống nhất góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị, thông qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, kiểm soát và định hướng hoạt động ngân hàng diễn ra an toàn, hiệu quả góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
         
Đơn vị Cụm trưởng năm 2021 tặng hoa Cụm trưởng năm 2022–NHNN CN tỉnh Nam Định
Hội nghị tiến hành bình xét, tôn vinh các đơn vị có thành tích tiêu biểu về chuyên môn và công đoàn trong năm 2021 để trình Vụ Thi đua khen thưởng tặng Cờ thi đua và Bằng khen, đồng thời bầu ra đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2022.
Kết thúc Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định – Đơn vị Cụm trưởng năm 2022 đã phát động các nội dung thi đua của Cụm và các đơn vị tiến hành ký Giao ước thi đua, cùng đưa ra quyết tâm thực hiện, phối hợp cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.
Nguyễn Thị Tâm
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 9
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
  • 9
lên đầu trang