Thứ ba, 24/05/2022 | 22:19

Thứ ba, 24/05/2022 | 22:19

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:50 ngày 26/01/2022

Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022

Ngày 26/01/2022,  Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 41/HD-CĐNH, hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022 trong hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng.

Theo đó, hoạt động tuyên giáo Công đoàn NHVN năm 2022 với phương châm “đổi mới, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu”; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả, đi sâu, đi sát cơ sở, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chú trọng phản hồi 2 chiều, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; chú trọng tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, NLĐ; động viên NLĐ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Ngân hàng năm 2022...
Các cấp Công đoàn trong Ngành căn cứ văn bản này và tình hình thực tế của đơn vị, hệ thống mình để xây dựng chương trình công tác cụ thể và tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao.
Công đoàn NHVN cũng ban hành kèm theo hướng dẫn nội dung cụ thể tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2022. Các cấp công đoàn căn cứ tình hình cụ thể để có các phương pháp tuyên truyền phù hợp.
Nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2022 xem tại đây
BTG

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 2
  • 5
  • 4
lên đầu trang