Thứ ba, 24/05/2022 | 23:56

Thứ ba, 24/05/2022 | 23:56

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:57 ngày 27/01/2022

Triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chiến lược dân số

Ngày 05/7/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 120/KH-TLĐ về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trong công nhân viên chức lao động; Ngày 31/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 2133/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2030.
Căn cứ các Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Ngân hàng, ngày 26/01/2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành văn bản số 37/CĐNH triển khai đến các cấp công đoàn các văn bản trên để quán triệt và tổ chức thực hiện.
Đề nghị các cấp công đoàn căn cứ tình hình thực tế, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quảnhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chiến lược dân số Việt Nam từ nay đến năm 2030.
Chi tiết Văn bản số 37/CĐNH ngày 26/01/2022 tại đây
Chi tiết Quyết định số 2133/QĐ-NHNN ngày 31/12/2021 tại đây
Chi tiết Văn bản số 120/KH-TLĐ ngày 05/7/2021 tại đây
BNC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
  • 8
  • 6
  • 5
lên đầu trang