Thứ ba, 06/12/2022 | 10:56

Thứ ba, 06/12/2022 | 10:56

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 11:18 ngày 27/01/2022

Công đoàn Agribank: Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động trong đại dịch

Công đoàn Agribank đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên-người lao động trong thời kỳ giãn cách xã hội, phối hợp với chuyên môn kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên-người lao động trong đơn vị...
Chủ động đổi mới phương thức hoạt động
Năm 2021, do sự tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động của con người, doanh nghiệp cũng như ngành Ngân hàng, Công đoàn Agribank đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe đoàn viên-người lao động (ĐV-NLĐ) và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nỗ lực cùng Agribank duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, thông suốt, đồng hành cùng ngành Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung chống lại các tác động của dịch Covid-19. Công đoàn Agribank cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các CĐCS đạt hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự khích lệ động viên, tăng cường gắn bó trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động giữa Công đoàn Agribank với các CĐCS và cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tại mỗi đơn vị.
Công đoàn Agribank đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-NLĐ trong thời kỳ giãn cách xã hội, phối hợp với chuyên môn kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của ĐV-NLĐ trong đơn vị. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ theo quy định, tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình tại đơn vị; triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội đóng góp lớn cho cộng đồng. Các CĐCS đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến ĐV-NLĐ để đồng thuận chia sẻ với đơn vị và cộng đồng trong thời điểm kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập; chú trọng công tác chăm lo ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lấy mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ đoàn viên là trên hết, trước hết. Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-NLĐ trong đơn vị để phối hợp với chuyên môn đồng cấp kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, qua đó giúp NLĐ yên tâm công tác.
Năm 2021, Công đoàn Agribank cũng chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tập trung hướng về cơ sở, nâng cao năng lực tham gia quản lý, tham gia tích cực vào xây dựng các quy chế, cơ chế của Agribank, đặc biệt là nội quy lao động, quy chế quản lý lao động, quy chế dân chủ tại cơ sở tại nơi làm việc của Agribank; lấy công tác chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ là hoạt động trọng tâm, gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, kịp thời động viên đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, đoàn kết, tích cực thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp phần cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vinh dự nhận cờ thi đua của Công đoàn NHVN
Điểm sáng an sinh xã hội
Công đoàn Agribank cũng tiếp tục thực hiện chương trình an sinh xã hội và công tác xã hội từ thiện, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cán bộ Agribank, hoàn thành trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội cũng như góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Agribank. Công tác xã hội từ thiện được chú trọng và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống.
Đến 30/11/2021, Agribank chi an sinh xã hội và công tác xã hội từ thiện tổng số tiền là 455,39 tỷ đồng trong đó chi từ chuyên môn là 358,37 tỷ đồng, chi từ quỹ công đoàn đang quản lý số tiền là 96,92 tỷ đồng. Chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống Covid-19 tổng số tiền 56,627 tỷ đồng. Chi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trường học, cầu dân sinh tại các vùng sâu vùng xa 2 tỷ đồng, chi hỗ trợ Tết Tân Sửu 2,1 tỷ đồng; tặng báo Tết cho các chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, miền núi 0,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng trường học tại Nghệ An và Thanh Hóa 0,34 tỷ đồng…
Bên cạnh đó, năm 2021, hệ thống Công đoàn Agribank cùng đoàn viên, NLĐ đã đóng góp, ủng hộ trên 96 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh công tác xã hội từ thiện đối với cộng đồng, Công đoàn Agribank còn quan tâm đến đoàn viên, NLĐ Agribank có hoàn cảnh đặc biệt toàn hệ thống, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ con cán bộ Agribank mắc bệnh bẩm sinh không có khả năng lao động 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo 2,2 tỷ đồng; thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các CĐCS đang nuôi dưỡng, thân nhân liệt sĩ và thương binh là đoàn viên, NLĐ Agribank nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 với số tiền 0,8 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số tiền 9,6 tỷ đồng…
Công đoàn Agribank cũng đã đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức phát động các phong trào thi đua tiến tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank; đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện tốt đồng thời cả 2 mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa quyết tâm đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, thông suốt, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Agribank trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Agribank đã đặt ra trong nhiệm kỳ.
Hoạt động ASXH luôn là điểm sáng của Công đoàn Agribank
Trong năm 2022 Công đoàn Agribank sẽ tập trung chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp đề ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, đảm bảo việc làm cho NLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo môi trường làm việc an toàn. Bên cạnh đó, động viên, chăm lo tốt cho ĐV-NLĐ nhất là ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho ĐV-NLĐ, động viên NLĐ yên tâm công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm đảm bảo hoạt động của Agribank an toàn, thông suốt và hiệu quả trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới phương pháp vận động và tổ chức hoạt động phong trào do công đoàn phát động; Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt các hội thi, hội thao, hội diễn với tinh thần sôi nổi, thiết thực và hiệu quả trong viên chức, lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho ĐV-NLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra hàng năm của mỗi đơn vị và toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, Công đoàn Agribank thực hiện tốt nhiệm vụ người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách đối với ĐV-NLĐ; Tuyên truyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
Với thành tích đã đạt, năm 2021, Công đoàn Agribank được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua; toàn hệ thống có 501 tập thể và 4.965 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Agribank tặng Bằng khen và Giấy khen.
Đồng chí Phạm Đức Tuấn - Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình công tác năm 2021, Công đoàn Agribank cùng công đoàn các cấp trong toàn hệ thống đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng và Agribank giao. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và những tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Agribank, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Agribank kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; tập trung chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, quan tâm, động viên kịp thời các CĐCS trực thuộc và đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn, đại dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Phạm Hồ Bắc (TBNH)


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 9
  • 8
  • 1
  • 9
  • 1
  • 4
  • 1
lên đầu trang