Thứ hai, 03/10/2022 | 11:55

Thứ hai, 03/10/2022 | 11:55

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 08:57 ngày 20/02/2022

Hướng dẫn chi tiết việc tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Dự kiến, cả nước có khoảng 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.
Theo đó, từ ngày 1.1.2022, mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức của tháng 12.2021.
Đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội là: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hằng tháng;
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước 1.1.2022.
Công thức tính mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ1.2022 = Mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 12.2021 x 1,074.
Từ ngày 1.1.2022, với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trước 1.1.1995:
Người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng với người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống sẽ tăng thêm 200.000 đồng/tháng:
Mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 200.000 đồng/tháng.
Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2,5 triệu đồng/tháng
Ngoài ra, Thông tư này còn quy định thời gian hưởng lương hưu với trường hợp không còn hồ sơ gốc làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 là thời điểm ghi trong văn bản giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Anh Thư (Báo Lao động)
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 8
  • 2
  • 8
  • 8
  • 3
  • 7
  • 5
lên đầu trang