Thứ ba, 31/01/2023 | 13:26

Thứ ba, 31/01/2023 | 13:26

Chính sách - xã hội - thi đua

Cập nhật lúc 09:02 ngày 28/02/2022

Khối thi đua Ngân hàng Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Chiều 25/02/2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết có đồng chí Lê Hữu Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Văn Ngọc Sen, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) tỉnh, Phó GIám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ Khánh Hòa, Liên đoàn lao động tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng Giám đốc và thường trực thi đua các đơn vị thành viên Khối thi đua Các ngân hàng 1 và 2.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã phát động toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Khánh Hòa phấn đấu thi đua năm 2022 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phục hồi, phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022”.  17 đơn vị ngân hàng thuộc 02 Khối thi đua đã ký kết Giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2022 với nội dung: (i) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 11 giải pháp trọng tâm; (ii) Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; (iii) Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.
Đ/c Văn Ngọc Sen đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được năm 2021, các nội dung phát động và đăng ký thi đua trong năm 2022 của 02 Khối thi đua Ngân hàng Khánh Hòa; đ/c cũng chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục phát triển sâu sắc lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch HCM và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng; tiếp tục phát huy việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua  để góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua tiêu biểu của khối thi đua các ngân hàng ...
NHNN CN Khánh Hòa
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 8
  • 1
lên đầu trang