STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1560/HD-TLĐ HD thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 08/10/2019
Xem online
2 72/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 17/09/2019
Xem online
3 QC Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, năm 2019" 10/09/2019
Xem online
4 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
Xem online
5 126-TB/TLĐ Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN 02/07/2019
Xem online
6 678/QĐ-TLĐ Quy chế trao tặng Giải thưởng "Nguyễn Văn Linh" 16/04/2019
Xem online
7 TL Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online
8 44/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019
Xem online
9 2221/HD - TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 2019 07/11/2018
Xem online
10 HD Hướng dẫn mô hình “Sức khỏe của bạn” (kèm theo Hướng dẫn số 2221/HD-TLĐ ngày 7/11/2018) 07/11/2018
Xem online
11 HD Hướng dẫn mô hình "Lễ cưới tập thể" cho công nhân lao động (kèm theo Hướng dẫn số: 2221 /HD-TLĐ ngày 7/11/ 2018) 07/11/2018
Xem online
12 HD Hướng dẫn mô hình "Trại hè cho con công nhân, viên chức, lao động" (kèm theo Hướng dẫn số: 2221 /HD-TLĐ ngày 7/11/ 2018) 07/11/2018
Xem online
13 58/KH-TLĐ Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 10/08/2018
Xem online
14 1612/TLĐ Quy chế Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động - năm 2018” 09/08/2018
Xem online
15 Phụ lục Phụ lục 1, 2, 3 (kèm theo CV 494/CĐNH ngày 6/8/2018) 06/08/2018
Xem online