STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 67 /HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
2 266/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 26/10/2022
Xem online
3 5246/TLĐ-TC V/v hướng dẫn quyết toán nguồn kinh phí chi hoạt động trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 24/10/2022
Xem online
4 65/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 10/10/2022
Xem online
5 4858/TLĐ-TG Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 29/08/2022
Xem online
6 05/KL-BCH KL hội nghị lần thứ XI BCH TLĐLĐVN khóa XII về tiếp tục thực hiện NQ số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 09/08/2022
Xem online
7 283/BC-TLĐ Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 09/08/2022
Xem online
8 5051/QĐ-TLĐ QĐ v/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam 04/08/2022
Xem online
9 61/HD-TLĐ Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương, Công đoàn TCT trực thuộc Tổng Liên đoàn 03/08/2022
Xem online
10 62/HD-TLĐ Hướng dẫn danh mục hồ sơ duyệt Đại hội, văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, duyệt Đại hội công đoàn cấp tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW và tương đương, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ 03/08/2022
Xem online
11 4539/TLĐ-QHLĐ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 16/06/2022
Xem online
12 TL Cẩm nang về chính sách đối với lao động nữ, phòng chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc và phòng ngừa lao động trẻ em thông qua thương lượng, đàm phán và kí kết thỏa ước lao động tập thể 02/06/2022
Xem online
13 59/HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trong các cấp công đoàn 16/05/2022
Xem online
14 185/KH-TLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 30/03/2022
Xem online
15 55/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022 30/03/2022
Xem online