STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1594/TLĐ V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 29/01/2021
Xem online
2 TL Thể lệ cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" 30/10/2020
Xem online
3 68/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019 30/09/2020
Xem online
4 1018/TLĐ Triển khai Công điện hỏa tốc số 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19. 28/09/2020
Xem online
5 968/TLĐ Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Sabeco v/v thực hiện chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" 15/09/2020
Xem online
6 10 /HD-TLĐ Hướng dẫn Khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động VN 14/09/2020
Xem online
7 TL Mẫu hướng dẫn chuyên đề của TLĐ 14/09/2020
Xem online
8 489/TLĐ-TG Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 24/08/2020
Xem online
9 129/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng TLĐLĐVN (lần 2) 20/08/2020
Xem online
10 848/TLĐ V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới 17/08/2020
Xem online
11 792/TLĐ Tăng cường công tác phòng, chống covid-19 31/07/2020
Xem online
12 101/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 30/06/2020
Xem online
13 171/HD-TG Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” 20/03/2020
Xem online
14 211/TLĐ Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid 19 05/03/2020
Xem online
15 333/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành Quy định v/v Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo 28/02/2020
Xem online