STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 933/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 14/05/2024
Xem online
2 TL Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động 23/04/2024
Xem online
3 51/KH - TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” 08/04/2024
Xem online
4 TL Bộ câu hỏi cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động" 08/04/2024
Xem online
5 TL BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2024” 19/03/2024
Xem online
6 TL Bộ tiêu chí xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2024 19/03/2024
Xem online
7 TL Bộ tiêu chí xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2024 (bản excel) 19/03/2024
Xem online
8 11/HD-TLĐ, Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở 14/03/2024
Xem online
9 768/TLĐ-NC Tổ chức "Tuần lễ Áo dài" 20/02/2024
Xem online
10 TL Chợ tết công đoàn 15/01/2024
Xem online
11 50/TLĐ-QHLĐ Giới thiệu về chương trình "Bay trước - Trả sau" 13/12/2023
Xem online
12 TL Chương trình Bay trước - Trả sau cùng HD SaiSon và Vietjetair 13/12/2023
Xem online
13 TL Danh sách Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 03/12/2023
Xem online
14 TL Tài liệu Diễn đàn số 5 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 30/11/2023
Xem online
15 377/KH-TLĐ Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” 08/11/2023
Xem online