STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 101/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 30/06/2020
Xem online
2 171/HD-TG Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” 20/03/2020
Xem online
3 211/TLĐ Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid 19 05/03/2020
Xem online
4 333/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành Quy định v/v Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo 28/02/2020
Xem online
5 174/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 03/02/2020
Xem online
6 1560/HD-TLĐ HD thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 08/10/2019
Xem online
7 72/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 17/09/2019
Xem online
8 QC Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, năm 2019" 10/09/2019
Xem online
9 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019
Xem online
10 126-TB/TLĐ Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN 02/07/2019
Xem online
11 678/QĐ-TLĐ Quy chế trao tặng Giải thưởng "Nguyễn Văn Linh" 16/04/2019
Xem online
12 TL Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online
13 44/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019
Xem online
14 2221/HD - TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 2019 07/11/2018
Xem online
15 HD Hướng dẫn mô hình “Sức khỏe của bạn” (kèm theo Hướng dẫn số 2221/HD-TLĐ ngày 7/11/2018) 07/11/2018
Xem online