STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 68/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019 30/09/2020
Xem online
2 1018/TLĐ Triển khai Công điện hỏa tốc số 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19. 28/09/2020
Xem online
3 968/TLĐ Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Sabeco v/v thực hiện chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" 15/09/2020
Xem online
4 489/TLĐ-TG Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 24/08/2020
Xem online
5 129/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng TLĐLĐVN (lần 2) 20/08/2020
Xem online
6 848/TLĐ V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới 17/08/2020
Xem online
7 792/TLĐ Tăng cường công tác phòng, chống covid-19 31/07/2020
Xem online
8 101/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 30/06/2020
Xem online
9 171/HD-TG Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” 20/03/2020
Xem online
10 211/TLĐ Danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid 19 05/03/2020
Xem online
11 333/QĐ-TLĐ Quyết định ban hành Quy định v/v Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo 28/02/2020
Xem online
12 03/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 20/02/2020
Xem online
13 174/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 03/02/2020
Xem online
14 1560/HD-TLĐ HD thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 08/10/2019
Xem online
15 72/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 17/09/2019
Xem online