STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 288/KH-TLĐ Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 08/02/2023
Xem online
2 76/HD-TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 17/01/2023
Xem online
3 5692/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp 08/12/2022
Xem online
4 5346/CTPH-TLĐLĐVN-HLHPNVN Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2022 - 2027 07/11/2022
Xem online
5 67 /HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
6 266/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 26/10/2022
Xem online
7 5246/TLĐ-TC V/v hướng dẫn quyết toán nguồn kinh phí chi hoạt động trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 24/10/2022
Xem online
8 65/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 10/10/2022
Xem online
9 4858/TLĐ-TG Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 29/08/2022
Xem online
10 05/KL-BCH KL hội nghị lần thứ XI BCH TLĐLĐVN khóa XII về tiếp tục thực hiện NQ số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 09/08/2022
Xem online
11 283/BC-TLĐ Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 09/08/2022
Xem online
12 5051/QĐ-TLĐ QĐ v/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam 04/08/2022
Xem online
13 61/HD-TLĐ Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương, Công đoàn TCT trực thuộc Tổng Liên đoàn 03/08/2022
Xem online
14 62/HD-TLĐ Hướng dẫn danh mục hồ sơ duyệt Đại hội, văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội, duyệt Đại hội công đoàn cấp tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW và tương đương, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ 03/08/2022
Xem online
15 4539/TLĐ-QHLĐ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 16/06/2022
Xem online