STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 QC Quy chế Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động, năm 2019" 10/09/2019
Xem online
2 126-TB/TLĐ Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN 02/07/2019
Xem online
3 678/QĐ-TLĐ Quy chế trao tặng Giải thưởng "Nguyễn Văn Linh" 16/04/2019
Xem online
4 TL Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn 08/03/2019
Xem online
5 44/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn 04/03/2019
Xem online
6 2221/HD - TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 2019 07/11/2018
Xem online
7 HD Hướng dẫn mô hình “Sức khỏe của bạn” (kèm theo Hướng dẫn số 2221/HD-TLĐ ngày 7/11/2018) 07/11/2018
Xem online
8 HD Hướng dẫn mô hình "Lễ cưới tập thể" cho công nhân lao động (kèm theo Hướng dẫn số: 2221 /HD-TLĐ ngày 7/11/ 2018) 07/11/2018
Xem online
9 HD Hướng dẫn mô hình "Trại hè cho con công nhân, viên chức, lao động" (kèm theo Hướng dẫn số: 2221 /HD-TLĐ ngày 7/11/ 2018) 07/11/2018
Xem online
10 58/KH-TLĐ Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 10/08/2018
Xem online
11 1612/TLĐ Quy chế Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động - năm 2018” 09/08/2018
Xem online
12 Phụ lục Phụ lục 1, 2, 3 (kèm theo CV 494/CĐNH ngày 6/8/2018) 06/08/2018
Xem online
13 871/HD-TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ Công đoàn trong quá trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 10/05/2018
Xem online
14 833/QĐ-TLĐ Quy định giám sát trong tổ chức công đoàn 17/04/2018
Xem online
15 742/HD-TLĐ Hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 17/04/2018
Xem online