STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 3554/TLĐ-NC Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong công nhân, viên chức, người lao động 18/01/2022
Xem online
2 152/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác về đề tài công nhân, công đoàn 23/11/2021
Xem online
3 41/HD-TLĐ Hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 11/11/2021
Xem online
4 144/KH-TLĐ KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 26/10/2021
Xem online
5 35/HD - TLĐ HD v/v chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid - 19 theo Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng LĐLĐVN 21/10/2021
Xem online
6 3345/QĐ-TLĐ QĐ về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 11/10/2021
Xem online
7 3169/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp 07/09/2021
Xem online
8 2574/TLĐ Triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc "Giai điệu nơi tuyến đầu" và cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên" 01/09/2021
Xem online
9 3089/QĐ-TLĐ Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg 24/08/2021
Xem online
10 125 /KH -TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid -19 12/08/2021
Xem online
11 126 /KH -TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 12/08/2021
Xem online
12 3022/QĐ-TLĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 09/08/2021
Xem online
13 29/HD-TLĐ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, NLĐ 04/08/2021
Xem online
14 123/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 03/08/2021
Xem online
15 2422/TLĐ Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn 31/07/2021
Xem online