STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 4539/TLĐ-QHLĐ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 16/06/2022
Xem online
2 TL Cẩm nang về chính sách đối với lao động nữ, phòng chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc và phòng ngừa lao động trẻ em thông qua thương lượng, đàm phán và kí kết thỏa ước lao động tập thể 02/06/2022
Xem online
3 59/HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trong các cấp công đoàn 16/05/2022
Xem online
4 185/KH-TLĐ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 30/03/2022
Xem online
5 55/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022 30/03/2022
Xem online
6 22/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn 15/03/2022
Xem online
7 4301/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách bộ phận tài chính... 04/03/2022
Xem online
8 4290/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở 01/03/2022
Xem online
9 4291/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn 01/03/2022
Xem online
10 4292/QĐ-TLĐ QĐ v/c dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người laođộng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 01/03/2022
Xem online
11 4288/QĐ - TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”. 28/02/2022
Xem online
12 TL Tài liệu đính kèm CV 49/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ VN 24/02/2022
Xem online
13 49/HD-TLĐ Hướng dẫn nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022 21/02/2022
Xem online
14 3554/TLĐ-NC Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong công nhân, viên chức, người lao động 18/01/2022
Xem online
15 46/HD-TLĐ Hướng dẫn thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” 30/12/2021
Xem online