STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 23/09/2020
Xem online
2 968/TLĐ Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Sabeco v/v thực hiện chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" 15/09/2020
Xem online
3 624/CT - CĐNH Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CĐNHVN năm 2020 31/08/2020
Xem online
4 TL Phụ lục kèm CV 624/CT-CĐNH ngày 31/8/2020 31/08/2020
Xem online
5 489/TLĐ-TG Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 24/08/2020
Xem online
6 602/CĐNH V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới 21/08/2020
Xem online
7 TL Giới thiệu về ứng dụng Bluezone 21/08/2020
Xem online
8 129/TB-TLĐ Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng TLĐLĐVN (lần 2) 20/08/2020
Xem online
9 848/TLĐ V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới 17/08/2020
Xem online
10 3298-CV/BDVTW Triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 11/08/2020
Xem online
11 578 /CĐNH V/v tăng cường công tác Phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2020
Xem online
12 792/TLĐ Tăng cường công tác phòng, chống covid-19 31/07/2020
Xem online
13 253/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 25/07/2020
Xem online
14 545/CĐNH Tập huấn trực tuyến triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam 16/07/2020
Xem online
15 546/CĐNH Tập huấn trực tuyến triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam 16/07/2020
Xem online