STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 733/TB-CĐNH Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 24/11/2022
Xem online
2 808/QĐ-CĐNH Quyết định v.v phê duyệt giá thời điểm đấu giá, thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết tại trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 22/11/2022
Xem online
3 TL Biên bản họp v.v xác định giá thời điểm đấu giá và thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết của trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 21/11/2022
Xem online
4 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
5 67 /HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
6 266/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 26/10/2022
Xem online
7 7470/NHNN-TCCB HD triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 25/10/2022
Xem online
8 5246/TLĐ-TC V/v hướng dẫn quyết toán nguồn kinh phí chi hoạt động trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các đ/c Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 24/10/2022
Xem online
9 3992/TL-BTC Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài 14/10/2022
Xem online
10 65/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 10/10/2022
Xem online
11 3917/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 03/10/2022
Xem online
12 538/KH-CĐNH Kế hoạch và điều lệ hội thao 3 miền Khối Công đoàn Ngân hàng Nhà nước 03 khu vực Bắc - Trung - Nam 30/09/2022
Xem online
13 528/CĐNH Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 2214/QĐ-TTg phê duyệt chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026 26/09/2022
Xem online
14 528 /HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 (bản word) 26/09/2022
Xem online
15 TL Mẫu kèm Hướng dẫn 528 /HD-CĐNH 26/09/2022
Xem online