STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 578/CĐNH Khảo sát hiện trạng nữ giới trong ngành Ngân hàng 16/09/2021
Xem online
2 TL File khảo sát nhân sự 16/09/2021
Xem online
3 567/CĐNH Tham gia cuộc thi sáng tác "Giai điệu nơi tuyến đầu" và cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên" 10/09/2021
Xem online
4 568/CĐNH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 10/09/2021
Xem online
5 2574/TLĐ Triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc "Giai điệu nơi tuyến đầu" và cuộc thi video clip "Thời khắc khó quên" 01/09/2021
Xem online
6 557/CĐNH Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 27/08/2021
Xem online
7 3089/QĐ-TLĐ Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg 24/08/2021
Xem online
8 125 /KH -TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid -19 12/08/2021
Xem online
9 126 /KH -TLĐ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 12/08/2021
Xem online
10 3022/QĐ-TLĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 09/08/2021
Xem online
11 546/CĐNH Tham gia cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 09/08/2021
Xem online
12 29/HD-TLĐ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, NLĐ 04/08/2021
Xem online
13 123/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 03/08/2021
Xem online
14 543/CĐNH Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 02/08/2021
Xem online
15 2422/TLĐ Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn 31/07/2021
Xem online