STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Tham luận “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp” 02/12/2023
Xem online
2 TL “Một số giải pháp của đơn vị được phân cấp thu trong quản lý và đối chiếu số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn tại Công đoàn Ngân hàng Việt Nam” 30/11/2023
Xem online
3 TL Tài liệu Diễn đàn số 5 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 30/11/2023
Xem online
4 1100/CĐNH Triển khai Kế hoạch 377/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 10/11/2023
Xem online
5 1101/CĐNH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 10/11/2023
Xem online
6 TL Phụ lục giải thích chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 10/11/2023
Xem online
7 1102/CĐNH Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 10/11/2023
Xem online
8 1102/CĐNH Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 (bản word) 10/11/2023
Xem online
9 377/KH-TLĐ Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” 08/11/2023
Xem online
10 1080/CĐNH Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 27/10/2023
Xem online
11 1080/HD-CĐNH Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (bản word) 27/10/2023
Xem online
12 TL MẪU SỐ 1-VP-CĐCTTTCS 27/10/2023
Xem online
13 TL MẪU SỐ 2-VP-CĐCS 27/10/2023
Xem online
14 TL Chương trình hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triên khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn NHVN 23/10/2023
Xem online
15 TL Báo cáo kết quả đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 23/10/2023
Xem online