STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Bộ câu hỏi ôn tập khóa học Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn NHVN 28/05/2024
Xem online
2 279 /KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi sáng tác thiệp “Trao gửi yêu thương” dành cho con cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng 20/05/2024
Xem online
3 279 /KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi sáng tác thiệp “Trao gửi yêu thương” dành cho con cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng (bản word) 20/05/2024
Xem online
4 276/CĐNH Hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 20/05/2024
Xem online
5 276/CĐNH Hướng dẫn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 (bản word) 20/05/2024
Xem online
6 TL Mẫu báo cáo tổng hợp số liệu về hoạt động công đoàn 20/05/2024
Xem online
7 267 /HD-CĐNH HD triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 14/05/2024
Xem online
8 268/KH-CĐNH Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 14/05/2024
Xem online
9 933/QĐ-TLĐ Quyết định v/v ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 14/05/2024
Xem online
10 258 /HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2024 09/05/2024
Xem online
11 258 /HD-CĐNH Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2024 (bản word) 09/05/2024
Xem online
12 249 /CĐNH Xét chọn, giới thiệu Trưởng Ban Nữ công CĐCS tiêu biểu 26/04/2024
Xem online
13 249 /CĐNH Xét chọn, giới thiệu Trưởng Ban Nữ công CĐCS tiêu biểu (bản word) 26/04/2024
Xem online
14 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đ/c Đào Duy Tùng (20/5/1920 – 20/5/2024) 25/04/2024
Xem online
15 TL Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động 23/04/2024
Xem online