STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 264/CĐNH Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 09/03/2023
Xem online
2 06/CTPH-NHNN-HLHPNVN Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023-2027 06/03/2023
Xem online
3 252/2023/TB-CĐNH Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/02/2023
Xem online
4 60/HD-CĐNH Hướng dẫn tổ chức tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp công đoàn 23/02/2023
Xem online
5 43/QĐ-CĐNH Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá, thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết tại VP đại diện KV miền Trung và Tây Nguyên của CĐNHVN 21/02/2023
Xem online
6 50/TB-CĐNH Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 21/02/2023
Xem online
7 TL Biên bản họp xác định giá khởi điểm đấu giá và thời gian cho thuê đối với phần diện tích chưa sử dụng hết tại VP đại diện KV miền Trung và Tây Nguyên của CĐNHVN 21/02/2023
Xem online
8 37/CĐNH Phát động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2023 15/02/2023
Xem online
9 35/KH-CĐNH Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023 của Công đoàn NHVN 13/02/2023
Xem online
10 32/HD - CĐNH Hướng dẫn phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 (bản word) 10/02/2023
Xem online
11 32/HD - CĐNH Hướng dẫn phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 10/02/2023
Xem online
12 288/KH-TLĐ Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 08/02/2023
Xem online
13 28/CĐNH Triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động 06/02/2023
Xem online
14 TL Dự thảo Báo cáo của BCH CĐNHVN khóa VI tại Đại hội CĐNHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 02/02/2023
Xem online
15 21/HD-CĐNH Hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2023 01/02/2023
Xem online