Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 18:07

Audio

Nhạc nghi lễ Công đoàn

Nhạc nghi lễ Công đoàn: "Quốc ca"; sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao và "Hãy hát lên bài ca công đoàn"; sáng tác: nhạc sĩ Lê Tú Anh