Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 19:10

Video

Chương trình “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác” (3/2024)

Chương trình “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác” (3/2024)