STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 6164/BNV-TH Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 31/12/2021
Xem online
2 TL Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà 07/12/2021
Xem online
3 TL Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 25/10/2021
Xem online
4 3496/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 07/10/2021
Xem online
5 4689/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid-19 06/10/2021
Xem online
6 3638/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19" 30/07/2021
Xem online
7 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT V/v thực hiện nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid -19 trên mạng 23/07/2021
Xem online
8 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 17/07/2021
Xem online
9 TL Thể lệ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV 12/04/2021
Xem online
10 1046/BTNMT - TĐKTTT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 08/03/2021
Xem online
11 TL Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 06/11/2020
Xem online
12 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 25/09/2020
Xem online
13 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 23/09/2020
Xem online
14 TL Giới thiệu về ứng dụng Bluezone 21/08/2020
Xem online
15 3298-CV/BDVTW Triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 11/08/2020
Xem online