STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 12/07/2019
Xem online
2 97-HD/BTGTW Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 06/06/2019
Xem online
3 Dự thảo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 13/05/2019
Xem online
4 11/QĐ-HHNH "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" 25/02/2019
Xem online
5 TL Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 25/02/2019
Xem online
6 17/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp 17/10/2018
Xem online
7 GT Giới thiệu Luật Tố cáo 2018 02/10/2018
Xem online
8 Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) 30/07/2018
Xem online
9 32/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 29/12/2017
Xem online
10 6814/BYT-KCB Khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới v/v không hợp tác với "Quỹ vì một thế giới không thuốc lá" của tập đoàn Philip Morris 28/11/2017
Xem online
11 Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 01/09/2017
Xem online
12 19/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 03/07/2017
Xem online
13 09/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 23/06/2017
Xem online
14 02/2017/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 12/05/2017
Xem online
15 1405/QĐ-MTTQ-BCĐ Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 19/04/2017
Xem online