STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 4076/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 27/09/2023
Xem online
2 415/KH-UBATGTQG Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2023 26/09/2023
Xem online
3 TL Tài liệu phục vụ tuyên truyền hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 28/06/2023
Xem online
4 1088/LĐTBXH-TE Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 28/03/2023
Xem online
5 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
6 3992/TL-BTC Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài 14/10/2022
Xem online
7 3917/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 03/10/2022
Xem online
8 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022 01/07/2022
Xem online
9 6164/BNV-TH Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 31/12/2021
Xem online
10 TL Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà 07/12/2021
Xem online
11 TL Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 25/10/2021
Xem online
12 3496/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 07/10/2021
Xem online
13 4689/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid-19 06/10/2021
Xem online
14 3638/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19" 30/07/2021
Xem online
15 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT V/v thực hiện nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid -19 trên mạng 23/07/2021
Xem online