STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 HD Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động 09/03/2020
Xem online
2 8184 -CV/BTGTW CV 8184 -CV/BTGTW về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 24/02/2020
Xem online
3 369-KH/BTGTW Kế hoạch 369-KH/BTGTW của BTG TW tuyên truyền ĐH đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng 18/02/2020
Xem online
4 365-KH/BTGTW Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 31/01/2020
Xem online
5 115-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 08/01/2020
Xem online
6 TL Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 12/07/2019
Xem online
7 97-HD/BTGTW Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 06/06/2019
Xem online
8 Dự thảo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 13/05/2019
Xem online
9 11/QĐ-HHNH "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" 25/02/2019
Xem online
10 TL Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) 25/02/2019
Xem online
11 17/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp 17/10/2018
Xem online
12 GT Giới thiệu Luật Tố cáo 2018 02/10/2018
Xem online
13 Đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) 30/07/2018
Xem online
14 32/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 29/12/2017
Xem online
15 6814/BYT-KCB Khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới v/v không hợp tác với "Quỹ vì một thế giới không thuốc lá" của tập đoàn Philip Morris 28/11/2017
Xem online