STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 06/11/2020
Xem online
2 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 25/09/2020
Xem online
3 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu 23/09/2020
Xem online
4 TL Giới thiệu về ứng dụng Bluezone 21/08/2020
Xem online
5 3298-CV/BDVTW Triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 11/08/2020
Xem online
6 2194/QĐ-BCĐQG “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” 27/05/2020
Xem online
7 1133/BYT-MT Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động 09/03/2020
Xem online
8 8184 -CV/BTGTW CV 8184 -CV/BTGTW về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 24/02/2020
Xem online
9 369-KH/BTGTW Kế hoạch 369-KH/BTGTW của BTG TW tuyên truyền ĐH đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng 18/02/2020
Xem online
10 365-KH/BTGTW Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 31/01/2020
Xem online
11 115-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 08/01/2020
Xem online
12 TL Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 12/07/2019
Xem online
13 97-HD/BTGTW Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 06/06/2019
Xem online
14 Dự thảo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 13/05/2019
Xem online
15 11/QĐ-HHNH "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" 25/02/2019
Xem online