STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL “Đề cương truyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)” 22/12/2023
Xem online
2 4076/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 27/09/2023
Xem online
3 415/KH-UBATGTQG Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2023 26/09/2023
Xem online
4 TL Tài liệu phục vụ tuyên truyền hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 28/06/2023
Xem online
5 1088/LĐTBXH-TE Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 28/03/2023
Xem online
6 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) 03/11/2022
Xem online
7 3992/TL-BTC Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài 14/10/2022
Xem online
8 3917/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 03/10/2022
Xem online
9 TL Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022 01/07/2022
Xem online
10 6164/BNV-TH Thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 31/12/2021
Xem online
11 TL Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà 07/12/2021
Xem online
12 TL Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 25/10/2021
Xem online
13 3496/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 07/10/2021
Xem online
14 4689/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid-19 06/10/2021
Xem online
15 3638/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19" 30/07/2021
Xem online