STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 578/CĐNH Khảo sát hiện trạng nữ giới trong ngành Ngân hàng 16/09/2021
Xem online
2 TL File khảo sát nhân sự 16/09/2021
Xem online
3 568/CĐNH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 10/09/2021
Xem online
4 557/CĐNH Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 27/08/2021
Xem online
5 546/CĐNH Tham gia cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" 09/08/2021
Xem online
6 543/CĐNH Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 02/08/2021
Xem online
7 541/BC-CĐNH Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 29/07/2021
Xem online
8 525/CĐNH Phổ biến, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ, ngày 24/6/2021 13/07/2021
Xem online
9 TL Danh sách ảnh đạt giải cuộc thi ảnh Gia đình - Điểm tựa yêu thương 06/07/2021
Xem online
10 495/CĐNH CV v/v cập nhật dữ liệu đoàn viên (dành cho CĐCS) 30/06/2021
Xem online
11 496/CĐNH CV v/v cập nhật dữ liệu đoàn viên (dành cho CĐ cấp trên cơ sở) 30/06/2021
Xem online
12 TL Hướng dẫn sử dụng quản lý hệ thống in thẻ (dành cho CĐ cấp trên cơ sở) 30/06/2021
Xem online
13 TL Hướng dẫn sử dụng quản lý hệ thống in thẻ (dành cho CĐCS) 30/06/2021
Xem online
14 473/CĐNH Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 14/06/2021
Xem online
15 463/HD-CĐNH Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc 07/06/2021
Xem online