STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 354/CĐNH Kế hoạch 354/CĐNH thực hiện Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023" 26/03/2020
Xem online
2 350/CĐNH CV 350/CĐNH về xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền ĐH đảng các cấp và ĐH XIII của Đảng 24/03/2020
Xem online
3 337/CĐNH CV 337/CĐNH phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long 18/03/2020
Xem online
4 334 /CĐNH V/v tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW; Kế hoạch số 18/KH-TLĐ và Kế hoạch số 48/KH-TLĐ 17/03/2020
Xem online
5 336/HD-CDNH Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 17/03/2020
Xem online
6 336/HD-CDNH Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (bản word) 17/03/2020
Xem online
7 326/CĐNH Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19 (bản word) 12/03/2020
Xem online
8 326/CĐNH Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19 12/03/2020
Xem online
9 319/CĐNH Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (bản word) 11/03/2020
Xem online
10 319/CĐNH Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 11/03/2020
Xem online
11 318/KH-CĐNH Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2020 10/03/2020
Xem online
12 318/KH-CĐNH Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng năm 2020 (bản word) 10/03/2020
Xem online
13 245a/CĐNH V/v phát động hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" 02/03/2020
Xem online
14 29/QĐ-CĐNH Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Khối Thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 14/02/2020
Xem online
15 28/QĐ-CĐNH Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 14/02/2020
Xem online