STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 TL Infographic Cuộc thi viết "Ngân hàng trong em" 06/07/2020
Xem online
2 TL Số liệu đoàn viên CĐNHVN 6 tháng năm 2020 30/06/2020
Xem online
3 487/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” dành cho con CNVCLĐ Ngành Ngân hàng (bản word) 11/06/2020
Xem online
4 487/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” dành cho con CNVCLĐ Ngành Ngân hàng 11/06/2020
Xem online
5 488/CĐNH Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS 11/06/2020
Xem online
6 TL Biểu mẫu số 1 (kèm theo CV 488/CĐNH) 11/06/2020
Xem online
7 TL Biểu mẫu số 2a, 2b và 3 (kèm theo CV 488/CĐNH) 11/06/2020
Xem online
8 684/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 08/06/2020
Xem online
9 440/CĐNH Hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 19/05/2020
Xem online
10 TL Mẫu báo cáo số liệu hoạt động đối với CĐ cấp trên cơ sở (kèm theo CV 440/CĐNH) 19/05/2020
Xem online
11 TL Mẫu báo cáo số liệu hoạt động đối với CĐCS (kèm theo CV 440/CĐNH) 19/05/2020
Xem online
12 406/CĐNH Phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam 29/04/2020
Xem online
13 354/CĐNH Kế hoạch 354/CĐNH thực hiện Chương trình "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023" 26/03/2020
Xem online
14 350/CĐNH CV 350/CĐNH về xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền ĐH đảng các cấp và ĐH XIII của Đảng 24/03/2020
Xem online
15 337/CĐNH CV 337/CĐNH phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long 18/03/2020
Xem online