STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 602/CĐNH V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới 21/08/2020
Xem online
2 578 /CĐNH V/v tăng cường công tác Phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2020
Xem online
3 545/CĐNH Tập huấn trực tuyến triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam 16/07/2020
Xem online
4 546/CĐNH Tập huấn trực tuyến triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam 16/07/2020
Xem online
5 525/KH-CĐNH Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”. 08/07/2020
Xem online
6 525/KH-CĐNH Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” (bản word) 08/07/2020
Xem online
7 TL Infographic Cuộc thi viết "Ngân hàng trong em" 06/07/2020
Xem online
8 TL Số liệu đoàn viên CĐNHVN 6 tháng năm 2020 30/06/2020
Xem online
9 487/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” dành cho con CNVCLĐ Ngành Ngân hàng (bản word) 11/06/2020
Xem online
10 487/KH-CĐNH Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết “Ngân hàng trong em” dành cho con CNVCLĐ Ngành Ngân hàng 11/06/2020
Xem online
11 488/CĐNH Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS 11/06/2020
Xem online
12 TL Biểu mẫu số 1 (kèm theo CV 488/CĐNH) 11/06/2020
Xem online
13 TL Biểu mẫu số 2a, 2b và 3 (kèm theo CV 488/CĐNH) 11/06/2020
Xem online
14 684/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn 08/06/2020
Xem online
15 440/CĐNH Hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 19/05/2020
Xem online