Thứ tư, 29/05/2024 | 05:12

Thứ tư, 29/05/2024 | 05:12

Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VII (2023 - 2028)
1.
Đ/c Đào Minh Tú
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Chủ tịch
2.
Đ/c Nguyễn Khánh Chi
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực
3.
Đ/c Trần Hồng Tuấn
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Phó Chủ tịch
4.
Đ/c Nguyễn Thành Trung
Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
5.
Đ/c Đinh Thị Tố Nga
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
6.
Đ/c Phạm Đức Tuấn
Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
7.
Đ/c Nguyễn Đình Vinh
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
8.
Đ/c Đặng Mai Phương
Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
9.
Đ/c Hồng Quang
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
10.
Đ/c Trần Anh Tuấn
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN.
Ủy viên Ban Thường vụ
11.
Đ/c Cao Văn Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).
Ủy viên Ban Thường vụ
12.
Đ/c Trần Phương
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
13.
Đ/c Trần Duy Đông
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ủy viên Ban Thường vụ
14.
Đ/c Vũ Thanh Tùng
Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
15.
Đ/c Phạm Thị Liên
Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VI (2018 - 2023)

1.
Đ/c Đào Minh Tú
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng hành chính Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Chủ tịch
2.
Đ/c Nguyễn Văn Tân
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Phó Chủ tịch thường trực
3.
Đ/c Trần Hồng Tuấn
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Phó Chủ tịch
4.
Đ/c Nguyễn Khánh Chi
Ủy viên Thường vụ Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Ủy viên Thường vụ
Thường trực 
5.
Đ/c Đinh Thị Tố Nga
Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Ủy viên Ban Thường vụ
6.
Đ/c Nguyễn Thành Trung
Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Ủy viên Ban Thường vụ
7.
Đ/c Lê Thị Quyên
Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Ủy viên Ban Thường vụ
8.
Đ/c Lê Quốc Nghị
Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương
Ủy viên Ban Thường vụ
9.
Đ/c Đặng Văn Tuyên
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
10.
Đ/c Phạm Đức Ấn
Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước 
Ủy viên Ban Thường vụ
11.
Đ/c Trần Xuân Hoàng
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
12.
Đ/c Đào Minh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
13.
Đ/c Nguyễn Đình Vinh
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
14.
Đ/c Đoàn Văn Khải
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội
Ủy viên Ban Thường vụ
15.
Đ/c Đặng Mai Phương
Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
16.
Đ/c Lê Thị Thanh Hằng
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Thường vụ
17.
Đ/c Nguyễn Quốc Huy
Phó Giám đốc,Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh Tp Hà Nội
Ủy viên Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA V (2013 - 2018)1.

Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - UV BCS Đảng, Phó Thống đốc NHNN, Ủy viên BCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

3.

Đồng chí Phạm Phương Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngần hàng Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

4.

Đồng chí Nguyễn Vũ Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam


Ủy viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên BCS Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ NHNNVN

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Cục Trưởng Cục PH&KQ, UV BCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước TW

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Đặng Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NH No&PTNT Việt Nam

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Lê Thị Kim Khuyên - UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Trần Hồng Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NH Hợp tác xã VN

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NH Chính sách Xã hội Việt Nam

Uỷ viên Ban Thường vụ


14

Đồng chí Hoàng Việt Trung - Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP. Hà Nội

Uỷ viên Ban Thường vụ

15

Đồng chí Lê Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN CN TP HCM

Uỷ viên Ban Thường vụ

16

Đồng chí Nguyễn Khánh Chi – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Uỷ viên Ban Thường vụ


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA IV (2008 - 2013)

 

       1.            

Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến

Chủ tịch

       2.            

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Phó Chủ tịch thường trực

       3.            

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Phó Chủ tịch

       4.            

Đồng chí Phạm Phương Lan

Phó Chủ tịch

       5.            

Đồng chí Trần Kim Dung

Uỷ viên Ban Thường vụ

       6.            

Đồng chí Nguyễn Chí Thành

Uỷ viên Ban Thường vụ

       7.            

Đồng chí Kiều Trọng Tuyến

Uỷ viên Ban Thường vụ

       8.            

Đồng chí Lê Văn Lộc

Uỷ viên Ban Thường vụ

       9.            

Đồng chí Kiều Hữu Thiện

Uỷ viên Ban Thường vụ

    10.          

Đồng chí Lê Hồng Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

    11.          

Đồng chí Bùi Thanh Hưng

Uỷ viên Ban Thường vụ

    12.          

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân

Uỷ viên Ban Thường vụ

    13.          

Đồng chí Nguyễn Văn Du

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA III (2003 - 2008)

 

1.

Đồng chí Vũ Thị Liên

Chủ tịch

2.

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Phó Chủ tịch thường trực

3.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Phó Chủ tịch

4.

Đồng chí Trần Kim Dung

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Phạm Phương Lan

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Trịnh Công Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Kiều Trọng Tuyến

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Vũ Công Trứ

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Lê Văn Lộc

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Kiều Hữu Thiện

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Hà Thế Ổn

Uỷ viên Ban Thường vụ 


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA II (1998 - 2003)

 

1.

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu

Chủ tịch

2.

Đồng chí Nguyễn Hữu Mẫn

Phó Chủ tịch

3.

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Uỷ viên Thường vụ thường trực

4.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Trần Đinh Duy

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Vũ Xuân Hựu

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Vũ Thị Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Trịnh Công Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Phan Thị Thuý

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Phạm Thị Vỵ

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Vũ Quốc Sáu

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Nguyễn Ý

Uỷ viên Ban Thường vụ 


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA I (1993 - 1998)


1.

Đồng chí Chu Văn Nguyễn

Chủ tịch

2.

Đồng chí Trương Minh Du

Phó Chủ tịch Thường trực

3.

Đồng chí Nguyễn Đăng Luân

Phó Chủ tịch

4.

Đồng chí Nguyễn Văn Dễ

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Vũ Xuân Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Nguyễn Văn Doãn

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Trần Đình Duy

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Vũ Xuân Hựu

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Bình

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Vũ Thị Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LÂM THỜI 

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM


1.       

Đồng chí Chu Văn Nguyễn

Chủ tịch

2.       

Đồng chí Trương Minh Du

Phó Chủ tịch Thường trực

3.       

Đồng chí Nguyễn Đăng Luân

Phó Chủ tịch

4.       

Đồng chí Vũ Xuân Hựu

Uỷ viên Thường vụ

5.       

Đồng chí Đoàn Đình Thứ

Uỷ viên Thường vụ

6.       

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt

Uỷ viên Thường vụ

7.       

Đồng chí Trần Đình Duy

Uỷ viên Thường vụ

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 7
  • 8
lên đầu trang