Thứ hai, 15/04/2024 | 23:59

Thứ hai, 15/04/2024 | 23:59

Ủy ban kiểm tra

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VII (2023 - 2028)

1.
Đ/c Đinh Thị Tố Nga
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chủ nhiệm
2.
Đ/c Phạm Vân Anh
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Phó Chủ nhiệm
3.
Đ/c Lê Thị Thanh Hương
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên
4.
Đ/c Lê Hồng Sơn
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương.
Ủy viên
5.
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Ủy viên
6.
Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Ủy viên
7.
Đ/c Lê Thị Thu Hà
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Ủy viên
8.
Đ/c Lê Giang Long
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ủy viên
9.
Đ/c Bùi Quốc Huấn
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ủy viên


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VI (2018 - 2023)

1.
Đ/c Lê Thị Quyên
Chủ nhiệm UBKT CĐNHVN
Chủ nhiệm
2.
Đ/c Phạm Vân Anh
Chuyên viên Ban Tổ chức CĐNHVN
Phó Chủ nhiệm
3.
Đ/c Nguyễn Thị Thái
Ủy viên UBKT CĐNHVN
Ủy viên
4.
Đ/c Phạm Anh Tài
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
Ủy viên
5.
Đ/c Đặng Văn Chúc
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Ủy viên
6.
Đ/c Lê Hồng Sơn
Uỷ viên BTV, Chánh VP, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương.
Ủy viên
7.
Đ/c Trần Ngọc Bắc
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Ủy viên
8.
Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHCSXH.
Ủy viên
9.
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy
Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn     Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Ủy viên
10.
Đ/c Dương Mạnh Hà
Phó phòng kiểm tra nội bộ, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
Ủy viên
 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA V (2013 - 2018)

1

Đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Chủ nhiệm

2

Đồng chí Nguyễn Thị Thái - Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Phó Chủ nhiệm

3

Đồng chí Tạ Xuân Giao - Phó ban Tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Ủy viên

4

Đồng chí Nguyễn Danh Lô - Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam

Ủy viên

5

Đồng chí Vũ Anh Thư - Phó phòng Kiểm toán Tuân thủ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ủy viên

6

Đồng chí Trần Ngọc Bắc - Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ủy viên

7

Đồng chí Phạm Anh Tài - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư &PTVN

Ủy viên

8

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội VN

Ủy viên


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA 

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA IV (2008 - 2013)

 

        1.          

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Chủ nhiệm

        2.          

Đồng chí Nguyễn Thế Hanh

Phó Chủ nhiệm

        3.          

Đồng chí Lê Quốc Nghị

Uỷ viên

        4.          

Đồng chí Nguyễn Danh Lô

Uỷ viên

        5.          

Đồng chí Vũ Văn Bội

Uỷ viên

        6.          

Đồng chí Trần Phúc Cường

Uỷ viên

        7.          

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm

Uỷ viên

        8.          

Đồng chí Bùi Quang Thiệu

Uỷ viên

        9.          

Đồng chí Lê Văn Hải

Uỷ viên

  

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA III (2003 - 2008) 


1.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Hồ Hữu Hạnh

Uỷ viên

3.

Đồng chí Trần Phúc Cường

Uỷ viên

4.

Đồng chí Doãn Tiến Thuật

Uỷ viên

5.

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo

Uỷ viên

6.

Đồng chí Lê Hồng Thám

Uỷ viên

7.

Đồng chí Nguyễn Thế Hanh

Uỷ viên

8.

Đồng chí Lê Văn Hải

Uỷ viên

9.

Đồng chí Đào Minh Tú

Uỷ viên


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA II (1998 - 2003) 


1.

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Chủ nhiệm

2.

Đồng chí Nguyễn Bá Tập

Uỷ viên

3.

Đồng chí Trần Phúc Cường

Uỷ viên

4.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành

Uỷ viên

5.

Đồng chí Trần Thị Hiền

Uỷ viên

6.

Đồng chí Đặng Văn Phượng

Uỷ viên

7.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân

Uỷ viên

8.

Đồng chí Nguyễn Viết Hồng

Uỷ viên

9.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Uỷ viên DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA I (1993 - 1998)

 

        1.               

Đồng chí  Nguyễn Đăng Luân

Chủ nhiệm

        2.               

Đồng chí  Nguyễn Hải Kỳ

Uỷ viên

        3.               

Đồng chí  Trần Đức Bội

Uỷ viên

        4.               

Đồng chí  Đỗ Trung Kiên

Uỷ viên

        5.               

Đồng chí  Phạm Thế Long

Uỷ viên

        6.               

Đồng chí  Nguyễn Đức Nhượng

Uỷ viên

        7.               

Đồng chí  Nguyễn Chí Thành

Uỷ viên

        8.               

Đồng chí  Bùi Ngọc Thành

Uỷ viên

        9.               

Đồng chí  Lê Triệc

Uỷ viênPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 3
  • 6
  • 0
lên đầu trang