STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 2133/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2030 31/12/2021
Xem online
2 166/BC-NHNN Báo cáo tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 03/06/2021
Xem online
3 3293/NHNN – TĐKT Phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 12/05/2021
Xem online
4 3030/NHNN-VP Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 29/04/2021
Xem online
5 4920/NHNN-TCKT Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 07/07/2020
Xem online
6 03/CĐ-NHNN Công điện số 03/CĐ-NHNN về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
Xem online
7 01/2020/TT-NHNN Thông tư 01 quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhăm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19 13/03/2020
Xem online
8 24/QĐ-NHNN Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 1716/QĐ-NHNN ngày 29/11/2005 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác tại NHNN 09/01/2020
Xem online
9 62/NHNN-TCCB Thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. 04/01/2018
Xem online
10 07/CT-NHNN Chỉ thị“Về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính” 11/10/2017
Xem online
11 2108/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 06/10/2017
Xem online
12 Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CBCCVC giai đoạn 2016-2020 23/12/2016
Xem online
13 01-CT/BCS Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VI CĐNHVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 21/12/2016
Xem online
14 8126/NHNN – TĐKT Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II 26/10/2016
Xem online
15 3841/NHNN-TTGSNH Hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 25/05/2016
Xem online