STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 10a/QĐ-BCĐ Kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Tài năng, nét đẹp văn hóa và chuẩn mực đạo đức người cán bộ Ngân hàng trong thời đại mới" 01/03/2024
Xem online
2 06/CTPH-NHNN-HLHPNVN Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023-2027 06/03/2023
Xem online
3 7470/NHNN-TCCB HD triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 25/10/2022
Xem online
4 01-CT/BCSĐ Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. 08/04/2022
Xem online
5 1760/NHNN-TCCB Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022 25/03/2022
Xem online
6 04-CTr/BCSĐ Chương trình thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 14/03/2022
Xem online
7 17/KH-CĐNHNNTW Kế hoạch cuộc thi "Cán bộ Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương rèn luyện sức khỏe đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19” 24/01/2022
Xem online
8 2133/QĐ-NHNN Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2030 31/12/2021
Xem online
9 166/BC-NHNN Báo cáo tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 03/06/2021
Xem online
10 3293/NHNN – TĐKT Phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 12/05/2021
Xem online
11 3030/NHNN-VP Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 29/04/2021
Xem online
12 4920/NHNN-TCKT Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 07/07/2020
Xem online
13 03/CĐ-NHNN Công điện số 03/CĐ-NHNN về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
Xem online
14 01/2020/TT-NHNN Thông tư 01 quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhăm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19 13/03/2020
Xem online
15 24/QĐ-NHNN Quyết định v/v bãi bỏ Quyết định số 1716/QĐ-NHNN ngày 29/11/2005 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác tại NHNN 09/01/2020
Xem online