Thứ tư, 29/05/2024 | 05:08

Thứ tư, 29/05/2024 | 05:08

Ban Chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VII (2023 - 2028)

1.
Đ/c Đào Minh Tú
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Chủ tịch
2.
Đ/c Nguyễn Khánh Chi
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực
3.
Đ/c Trần Hồng Tuấn
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
Phó Chủ tịch
4.
Đ/c Nguyễn Thành Trung
Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
5.
Đ/c Đinh Thị Tố Nga
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
6.
Đ/c Phạm Đức Tuấn
Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
7.
Đ/c Nguyễn Đình Vinh
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
8.
Đ/c Đặng Mai Phương
Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
9.
Đ/c Hồng Quang
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
10.
Đ/c Trần Anh Tuấn
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN.
Ủy viên Ban Thường vụ
11.
Đ/c Cao Văn Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).
Ủy viên Ban Thường vụ
12.
Đ/c Trần Phương
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
13.
Đ/c Trần Duy Đông
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ủy viên Ban Thường vụ
14.
Đ/c Vũ Thanh Tùng
Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
15.
Đ/c Phạm Thị Liên
Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
16.
Đ/c Lê Thị Quyên
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn CQNHNNTW
Ủy viên Ban Chấp hành
17.
Đ/c Nguyễn Thanh Phương
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch phụ trách CĐCS Học viện Ngân hàng
Ủy viên Ban Chấp hành
18.
Đ/c Nguyễn Đức Lệnh
Phó Bí thư Đảng ủy khối Ngân hàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
19.
Đ/c Vũ Thị Nga
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
20.
Đ/c Hạ Thị Thiều Dao
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
21.
Đ/c Đỗ Trần Quý

Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
22.
Đ/c Nguyễn Quốc Huy
Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh Hà Nội
Ủy viên Ban Chấp hành
23.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tín dụng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ủy viên Ban Chấp hành
24.
Đ/c Phạm Thị Hương Giang
Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn trụ sở chính, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
25.
Đ/c Ngô Quang Lương
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
26.
Đ/c Đặng Đình Thích
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
27.
Đ/c Nguyễn Hoàng Long
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
28.
Đ/c Tạ Xuân Giao
Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
29.
Đ/c Phạm Hồ Bắc
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
30.
Đ/c Nguyễn Văn Lập
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
31.
Đ/c Nguyễn Thị Thái
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
32.
Đ/c Nguyễn Đức Nghị
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
33.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắm
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia
Ủy viên Ban Chấp hành
34.
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ
Ủy viên Ban Chấp hành
35.
Đ/c Vương Văn Minh
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch CĐCS Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội
Ủy viên Ban Chấp hành
36.
Đ/c Mai Thị Khương
Giám đốc Quản lý khách hàng tài chính công, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
37.
Đ/c Trần Hoài Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Nghệ An
Ủy viên Ban Chấp hành
38.
Đ/c Hoàng Văn Phúc
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Ủy viên Ban Chấp hành
39.
Đ/c Võ Việt Hùng
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai
Ủy viên Ban Chấp hành
40.
Đ/c Nguyễn Tiến Trường
Phó trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực miền Trung
Ủy viên Ban Chấp hành
41.
Đ/c Nguyễn Thuần Phong
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA VI (2018 - 2023)


1.
Đ/c Đào Minh Tú
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng hành chính Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chủ tịch
2.
Đ/c Nguyễn Văn Tân
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực
3.
Đ/c Trần Hồng Tuấn
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Phó Chủ tịch
4.
Đ/c Nguyễn Khánh Chi
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Phó Chủ tịch
5.
Đ/c Đinh Thị Tố Nga
Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
6.
Đ/c Nguyễn Thành Trung
Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
7.
Đ/c Lê Thị Quyên
Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Thường vụ
8.
Đ/c Lê Quốc Nghị
Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương
Ủy viên Ban Thường vụ
9.
Đ/c Đặng Văn Tuyên
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
10.
Đ/c Phạm Đức Ấn
Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước
Ủy viên Ban Thường vụ
11.
Đ/c Trần Xuân Hoàng
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
12.
Đ/c Đào Minh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
13.
Đ/c Nguyễn Đình Vinh
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
14.
Đ/c Đoàn Văn Khải
Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội
Ủy viên Ban Thường vụ
15.
Đ/c Đặng Mai Phương
Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ
16.
Đ/c Lê Thị Thanh Hằng
Phó Giám đốc,Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Thường vụ
17.
Đ/c Nguyễn Quốc Huy
Phó Giám đốc,Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh Tp Hà Nội
Ủy viên Ban Thường vụ
18.
Đ/c Phạm Thị Liên
Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Chấp hành
19.
Đ/c Vũ Thanh Tùng
Phó Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Chấp hành
20.
Đ/c Bùi Mạnh Khải
Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Chấp hành
21.
Đ/c Tạ Xuân Giao
Phó Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Chấp hành
22.
Đ/c Nguyễn Thị Thái
Ủy viên UBKT Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ủy viên Ban Chấp hành
23.
Đ/c Hoàng Mỹ Hạnh
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương
Ủy viên Ban Chấp hành
24.
Đ/c Phạm Hồ Bắc
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
25.
Đ/c Trần Phúc Cường
Trưởng VPCĐ Trụ sở chính, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
26.
Đ/c Phan Huy Hoàng
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
27.
Đ/c Nguyễn Đức Nghị
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
28.
Đ/c Ngô Quang Lương
Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
29.
Đ/c Nguyễn Hoàng Phương
Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội
Ủy viên Ban Chấp hành
30.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng
Ủy viên Ban Chấp hành
31.
Đ/c Võ Việt Hùng
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN Chi nhánh Sài Gòn
Ủy viên Ban Chấp hành
32.
Đ/c Nguyễn Xuân Vũ
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương VN, Trưởng VP Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
33.
Đ/c Trần Ngọc Hải
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN, Trưởng VP Đại diện tại miền Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
34.
Đ/c Trịnh Ngọc Thanh
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN CN Thanh Hóa
Ủy viên Ban Chấp hành
35.
Đ/c Lê Bá Hòa
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương VN, Trưởng VP Đại diện tại Đà Nẵng
Ủy viên Ban Chấp hành
36.
Đ/c Ngô Lành
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN, Trưởng VP Đại diện tại  miền Trung
Ủy viên Ban Chấp hành
37.
Đ/c Lưu Diễm Cầm
Phó Giám đốc Ban TCCB Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
38.
Đ/c Huỳnh Song Hào
Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
39.
Đ/c Đỗ Minh Hùng
Giám đốc Ban TCCB Ngân hàng CSXH, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội
Ủy viên Ban Chấp hành
40.
Đ/c Nguyễn Xuân Thủy
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
Ủy viên Ban Chấp hành
41.
Đ/c Phạm Văn Nhiều
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh Tp Cần Thơ
Ủy viên Ban Chấp hành
42.
Đ/c Châu Khắc Thái
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
Ủy viên Ban Chấp hành
43.
Đ/c Lê Văn Lương
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk
Ủy viên Ban Chấp hành
44.
Đ/c Đàm Hồng Tiến
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương VN, Giám  đốc CN Chương Dương
Ủy viên Ban Chấp hành
45.
Đ/c Trần Huyền Cương
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia
Ủy viên Ban Chấp hành
46.
Đ/c Lê Thị Ly Anh
Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Đảng, Đoàn thể Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Ủy viên Ban Chấp hành
47.
Đ/c Mai Thanh Quế
Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Học viện Ngân hàng
Ủy viên Ban Chấp hành
48.
Đ/c Hạ Thị Thiều Dao
Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế, Chủ tịch CĐCSTrường Đại học Ngân hàng Tp HCM
Ủy viên Ban Chấp hành
49.
Đ/c Nguyễn Hoàng Long
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành
50.
Đ/c Đặng Đình Thích
Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban Kế hoạch và Quản lý rủi ro Công ty Quản lý tài sản
Ủy viên Ban Chấp hành
51.
Đ/c Mai Thị Khương
Phó Chủ tịch Thường trực CĐCS, Giám đốc Quản lý Khách hàng Trung tâm Định chế Tài chính Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHÓA V (2013 - 2018)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA IV (2008 - 2013)


    1.       

Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến

Chủ tịch

    2.       

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Phó Chủ tịch thường trực

    3.       

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Phó Chủ tịch

    4.       

Đồng chí Phạm Phương Lan

Phó Chủ tịch

5.   

Đồng chí Trần Kim Dung

Uỷ viên Ban Thường vụ

    6.       

Đồng chí Nguyễn Chí Thành

Uỷ viên Ban Thường vụ

  7.      

Đồng chí Kiều Trọng Tuyến

Uỷ viên Ban Thường vụ

  8.      

Đồng chí Lê Văn Lộc

Uỷ viên Ban Thường vụ

   9.       

Đồng chí Kiều Hữu Thiện

Uỷ viên Ban Thường vụ

    10.        

Đồng chí Lê Hồng Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

    11.        

Đồng chí Bùi Thanh Hưng

Uỷ viên Ban Thường vụ

    12.        

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân

Uỷ viên Ban Thường vụ

    13.        

Đồng chí Nguyễn Văn Du

Uỷ viên Ban Thường vụ

    14.        

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng

Uỷ viên Ban Chấp hành

    15.        

Đồng chí Đào Minh Tú

Uỷ viên Ban Chấp hành

    16.        

Đồng chí Hà Ngọc Hải

Uỷ viên Ban Chấp hành

    17.        

Đồng chí Nguyễn Thị Kiên Định

Uỷ viên Ban Chấp hành

    18.        

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Sương

Uỷ viên Ban Chấp hành

    19.        

Đồng chí Nguyễn Thế Hanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

    20.        

Đồng chí Hoàng Mỹ Hạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

    21.        

Đồng chí Trần Phúc Cường

Uỷ viên Ban Chấp hành

    22.        

Đồng chí Trương Thị Thúy Nga

Uỷ viên Ban Chấp hành

    23.        

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên

Uỷ viên Ban Chấp hành

    24.        

Đồng chí Trịnh Ngọc Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

    25.        

Đồng chí Đặng Thị Dung

Uỷ viên Ban Chấp hành

    26.        

Đồng chí Trần Ngọc Hải

Uỷ viên Ban Chấp hành

    27.        

Đồng chí Trần Ngọc Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành

    28.        

Đồng chí Tạ Thị Thoa

Uỷ viên Ban Chấp hành

    29.        

Đồng chí Trương Nguyễn Phương Lan

Uỷ viên Ban Chấp hành

    30.        

Đồng chí Lê Hồng Thám

Uỷ viên Ban Chấp hành

    31.        

Đồng chí Trần Thị Tuất

Uỷ viên Ban Chấp hành

    32.        

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân

Uỷ viên Ban Chấp hành

    33.        

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Tâm

Uỷ viên Ban Chấp hành

    34.        

Đồng chí Võ Minh Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành

    35.        

Đồng chí Nguyễn Phú Lâm

Uỷ viên Ban Chấp hành

    36.        

Đồng chí Vũ Đức Mỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành

    37.        

Đồng chí Tòng Thị Tươi

Uỷ viên Ban Chấp hành

    38.        

Đồng chí Trần Quốc Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành

    39.        

Đồng chí Vũ Thị Hải Phượng

Uỷ viên Ban Chấp hành

  

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA III (2003 - 2008)


1.

Đồng chí Vũ Thị Liên

Chủ tịch

2.

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Phó Chủ tịch thường trực

3.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Phó Chủ tịch

4.

Đồng chí Trần Kim Dung

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Phạm Phương Lan

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Trịnh Công Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Kiều Trọng Tuyến

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Vũ Công Trứ

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Lê Văn Lộc

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Kiều Hữu Thiện

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Hà Thế Ổn

Uỷ viên Ban Thường vụ

14.

Đồng chí Đặng Minh Châu

Uỷ viên Ban Chấp hành

15.

Đồng chí Cao Hoà Riêm

Uỷ viên Ban Chấp hành

16.

Đồng chí Bùi Thanh Hưng

Uỷ viên Ban Chấp hành

17.

Đồng chí Phạm Khắc Khoan

Uỷ viên Ban Chấp hành

18.

Đồng chí Hồ Phúc Nguyên

Uỷ viên Ban Chấp hành

19.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên

Uỷ viên Ban Chấp hành

20.

Đồng chí Nguyễn Bá Tập

Uỷ viên Ban Chấp hành

21.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiên Định

Uỷ viên Ban Chấp hành

22.

Đồng chí Nguyễn Văn Tú

Uỷ viên Ban Chấp hành

23.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

Uỷ viên Ban Chấp hành

24.

Đồng chí Trịnh Quang Chính

Uỷ viên Ban Chấp hành

25.

Đồng chí Trương Nguyễn Phương Lan

Uỷ viên Ban Chấp hành

26.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Uỷ viên Ban Chấp hành

27.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Sương

Uỷ viên Ban Chấp hành

28.

Đồng chí Lê Anh Dũng

Uỷ viên Ban Chấp hành

29.

Đồng chí Đỗ Duy Phúc

Uỷ viên Ban Chấp hành

30.

Đồng chí Hoàng Việt Trung

Uỷ viên Ban Chấp hành

31.

Đồng chí Đoàn Đức Thành

Uỷ viên Ban Chấp hành

32.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành

33.

Đồng chí Phan Thị Vân

Uỷ viên Ban Chấp hành

34.

Đồng chí Vũ Đức Mỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành

35.

Đồng chí Hồ Hữu Hạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

36.

Đồng chí Nguyễn Thị Chánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

37.

Đồng chí Thái Thị Nga

Uỷ viên Ban Chấp hành

38.

Đồng chí Ngô Thị Ất

Uỷ viên Ban Chấp hành

39

Đồng chí Lê Thị Ngọc Thắm

Uỷ viên Ban Chấp hành


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA II (1998 - 2003)1.

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu

Chủ tịch

2.

Đồng chí Nguyễn Hữu Mẫn

Phó Chủ tịch

3.

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Uỷ viên Thường vụ thường trực

4.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Trần Đinh Duy

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Vũ Xuân Hựu

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Vũ Thị Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Trịnh Công Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Phan Thị Thuý

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Phạm Thị Vỵ

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Vũ Quốc Sáu

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Nguyễn Ý

Uỷ viên Ban Thường vụ

14.

Đồng chí Trần Việt Bắc

Uỷ viên Ban Chấp hành

15.

Đồng chí Phan Thị Bình

Uỷ viên Ban Chấp hành

16.

Đồng chí Nguyễn Thị Chánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

17.

Đồng chí Bùi Khánh Hợi

Uỷ viên Ban Chấp hành

18.

Đồng chí Trương Văn Chẩn

Uỷ viên Ban Chấp hành

19.

Đồng chí Trịnh Quang Chính

Uỷ viên Ban Chấp hành

20.

Đồng chí Phạm Khắc Khoan

Uỷ viên Ban Chấp hành

21.

Đồng chí Phạm Phương Lan

Uỷ viên Ban Chấp hành

22.

Đồng chí Võ Đức Trưởng

Uỷ viên Ban Chấp hành

23.

Đồng chí Trần Kim Dung

Uỷ viên Ban Chấp hành

24.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền Mỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành

25.

Đồng chí Nguyễn Tuyết Nga

Uỷ viên Ban Chấp hành

26.

Đồng chí Lê Thị Nu

Uỷ viên Ban Chấp hành

27.

Đồng chí Hà Thế Ổn

Uỷ viên Ban Chấp hành

28.

Đồng chí Đỗ Duy Phúc

Uỷ viên Ban Chấp hành

29.

Đồng chí Nguyễn Kiên Định

Uỷ viên Ban Chấp hành

30.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân

Uỷ viên Ban Chấp hành

31.

Đồng chí Vũ Minh Tân

Uỷ viên Ban Chấp hành

32.

Đồng chí Nguyễn Bá Tập

Uỷ viên Ban Chấp hành

33.

Đồng chí Phạm Thị Tiến

Uỷ viên Ban Chấp hành

34.

Đồng chí Ngô Văn Đốc

Uỷ viên Ban Chấp hành

35.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

36.

Đồng chí Nguyễn Văn Tú

Uỷ viên Ban Chấp hành

37.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Uỷ viên Ban Chấp hành

38.

Đồng chí Phạm Thị Kim Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành

39

Đồng chí Dương Văn Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành


  

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN NHVN KHÓA I (1993 - 1998)


1.

Đồng chí Chu Văn Nguyễn

Chủ tịch

2.

Đồng chí Trương Minh Du

Phó Chủ tịch Thường trực

3.

Đồng chí Nguyễn Đăng Luân

Phó Chủ tịch

4.

Đồng chí Nguyễn Văn Dễ

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Vũ Xuân Sinh

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Đồng chí Nguyễn Văn Doãn

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đồng chí Trần Đình Duy

Uỷ viên Ban Thường vụ

10.

Đồng chí Vũ Xuân Hựu

Uỷ viên Ban Thường vụ

11.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Uỷ viên Ban Thường vụ

12.

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Bình

Uỷ viên Ban Thường vụ

13.

Đồng chí Vũ Thị Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

14.

Đồng chí Phạm Ngọc Lam

Uỷ viên Ban Chấp hành

15.

Đồng chí Nguyễn Xuân

Uỷ viên Ban Chấp hành

16.

Đồng chí Phạm Thị Nam Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành

17.

Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

18.

Đồng chí Nguyễn Thị Chánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

19.

Đồng chí Đỗ Văn Lịch

Uỷ viên Ban Chấp hành

20.

Đồng chí Lê Văn Xuân

Uỷ viên Ban Chấp hành

21.

Đồng chí Đặng Thị Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành

22.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

23.

Đồng chí Nông Văn Thới

Uỷ viên Ban Chấp hành

24.

Đồng chí Đỗ Thị Nhiên

Uỷ viên Ban Chấp hành

25.

Đồng chí Trần Kỳ Lộc

Uỷ viên Ban Chấp hành

26.

Đồng chí Phạm Thị Tiến

Uỷ viên Ban Chấp hành

27.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa

Uỷ viên Ban Chấp hành

28.

Đồng chí Nguyễn Thế Mão

Uỷ viên Ban Chấp hành

29.

Đồng chí Võ Thị Trung Thu

Uỷ viên Ban Chấp hành

30.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành

31.

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Uỷ viên Ban Chấp hành

32.

Đồng chí Phạm Thị Kim Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành

33.

Đồng chí Thái Trung Hậu

Uỷ viên Ban Chấp hành

34.

Đồng chí Bùi Ngọc Tân

Uỷ viên Ban Chấp hành

35.

Đồng chí Đoàn Đình Thứ

Uỷ viên Ban Chấp hành

36.

Đồng chí Đoàn Như Ý

Uỷ viên Ban Chấp hành

37.

Đồng chí Nguyễn Văn Sản

Uỷ viên Ban Chấp hành

38.

Đồng chí Võ Thị Huề

Uỷ viên Ban Chấp hành

39.

Đồng chí Trần Ngọc Hoàn

Uỷ viên Ban Chấp hành

40.

Đồng chí Lê Văn Thức

Uỷ viên Ban Chấp hành

41.

Đồng chí Trần Đức Bội

Uỷ viên Ban Chấp hành


DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM


1.       

Đồng chí Chu Văn Nguyễn

Chủ tịch

2.       

Đồng chí Trương Minh Du

Phó Chủ tịch Thường trực

3.       

Đồng chí Nguyễn Đăng Luân

Phó Chủ tịch

4.       

Đồng chí Vũ Xuân Hựu

Uỷ viên Thường vụ

5.       

Đồng chí Đoàn Đình Thứ

Uỷ viên Thường vụ

6.       

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt

Uỷ viên Thường vụ

7.       

Đồng chí Trần Đình Duy

Uỷ viên Thường vụ

8.       

Đồng chí Nguyễn Văn Dễ

Uỷ viên Ban Chấp hành

9.       

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Uỷ viên Ban Chấp hành

10. 

Đồng chí Võ Xuân Phúc

Uỷ viên Ban Chấp hành

11. 

Đồng chí Võ Thị Huề

Uỷ viên Ban Chấp hành

12. 

Đồng chí Ngô Văn Tường

Uỷ viên Ban Chấp hành

13. 

Đồng chí Phạm Ngọc Lam

Uỷ viên Ban Chấp hành

14. 

Đồng chí Nguyễn Thế Mão

Uỷ viên Ban Chấp hành

15. 

Đồng chí Thái Trung Hậu

Uỷ viên Ban Chấp hành

16. 

Đồng chí Phạm Thị Kim Hồng

Uỷ viên Ban Chấp hành

17. 

Đồng chí Nguyễn Thị Chánh

Uỷ viên Ban Chấp hành

18. 

Đồng chí Đặng Thị Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành

19. 

Đồng chí Nguyễn Xuân

Uỷ viên Ban Chấp hành

20. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Uỷ viên Ban Chấp hành

21. 

Đồng chí Hà Quang Thiều

Uỷ viên Ban Chấp hành

22. 

Đồng chí Lê Xuân Đạm

Uỷ viên Ban Chấp hành

23. 

Đồng chí Phạm Văn Minh

Uỷ viên Ban Chấp hành

24. 

Đồng chí Nguyễn Hải Kỳ

Uỷ viên Ban Chấp hành

25. 

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy

Uỷ viên Ban Chấp hànhPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 6
  • 7
lên đầu trang