Thứ sáu, 31/03/2023 | 19:04

Thứ sáu, 31/03/2023 | 19:04

Cơ quan CĐNHVN

 • Chủ tịch Đào Minh Tú

  Chủ tịch: Đào Minh Tú – UV BCS Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tân

  Phó chủ tịch Thường trực: đ/c Nguyễn Văn Tân

 • Phó Chủ tịch Trần Hồng Tuấn

  Phó chủ tịch: đ/c Trần Hồng Tuấn

 • Phó Chủ tịch Nguyễn Khánh Chi

  Phó Chủ tịch : đ/c Nguyễn Khánh Chi

 • Văn phòng

  Chánh văn phòng: đ/c Bùi Mạnh Khải
  Phó Chánh văn phòng: đ/c Vũ Thanh Lanh, An Thị Phương Hoa
  Nhân viên văn thư: đ/c Lại Thị Lan Hương
  Chuyên viên: Đ/c Dương Quốc Việt, đ/c Vũ Anh Tuấn

 • Ban Tuyên giáo

  Trưởng Ban: đ/c Phạm Thị Liên
  Phó Trưởng ban: đ/c Nguyễn Thị Kim Dung,đ/c Triệu Nguyễn Thu Trà
  Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Xuân Lâm, đ/c Nguyễn Bình Long

 • Ban Tổ chức

  Trưởng Ban: đ/c Nguyễn Thành Trung
  Phó Trưởng Ban: đ/c Tạ Xuân Giao, đ/c Nguyễn Anh Thư
  Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thành Duy

 • Ban Nữ công

  Trưởng Ban: đ/c Nguyễn Thị Thái
  Phó Trưởng ban: đ/c Hà Thị Hồng Hạnh,
  Chuyên viên: đ/c Trần Hà Phương

 • Ban Tài chính

  Trưởng Ban: đ/c Đinh Thị Tố Nga
  Phó Trưởng ban: đ/c Trần Tú Anh, đ/c Hà Thị Ngọc Mai
  Nhân viên: đ/c Bùi Linh Chi

 • Ban Chính sách Pháp luật

  Trưởng ban: đ/c Vũ Thanh Tùng
  Phó Trưởng ban: đ/c Nguyễn Thanh Hải, đ/c Trần Văn Thịnh
  Chuyên viên: đ/c Lê Thị Dung , đ/c Phạm Huy Phương

 • Văn phòng Ủy ban kiểm tra

  Phó Chủ nhiệm UBKT: đ/c Phạm Vân Anh
  Chuyên viên: đ/c Lê Thị Thanh Hương

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 7
 • 2
 • 5
 • 8
 • 2
 • 8
 • 3
 • 1
lên đầu trang