Thứ tư, 18/09/2019 | 10:59

Thứ tư, 18/09/2019 | 10:59

Gương tiêu biểu

Cán bộ ngân hàng tiêu biểu: Sắp xếp và điều hành xe hợp lý, tiết kiệm

Anh ​Nguyễn Minh Trí, Trưởng Phòng Quản lý và điều hành xe của Cục Quản trị, NHNN Việt Nam là người có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn, tiết kiệm chi phí.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 6
  • 8
  • 5
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
lên đầu trang