Thứ tư, 21/02/2024 | 07:33

Thứ tư, 21/02/2024 | 07:33

Nghiệp vụ công đoàn

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

​Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 9
  • 0
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2
lên đầu trang