Thứ năm, 27/02/2020 | 07:35

Thứ năm, 27/02/2020 | 07:35

Nghiệp vụ công đoàn

Những quyền lợi của doanh nghiệp và NLĐ khi có dịch bệnh

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, người sử dụng lao động được chuyển người lao động công việc khác hoặc cho thôi việc, nhưng phải báo trước. Người lao động được trả tiền lương ngừng việc, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 3
  • 8
  • 7
  • 9
  • 6
  • 7
lên đầu trang