Thứ tư, 18/09/2019 | 09:58

Thứ tư, 18/09/2019 | 09:58

Nghiệp vụ công đoàn

Những nhầm lẫn thường gặp trong thực hiện Hợp đồng lao động

Ký kết hợp đồng cộng tác viên hoặc hợp đồng khoán việc không phải tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc (gồm: Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp; Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp).

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 6
  • 8
  • 4
  • 9
  • 5
  • 3
  • 4
lên đầu trang