Thứ năm, 06/08/2020 | 04:34

Thứ năm, 06/08/2020 | 04:34

Nghiệp vụ công đoàn

Phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức

Có 12 loại phụ cấp được quy định tại Văn bản hợp nhất 04/VBHN của Bộ Nội vụ và Nghị định 117/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 6
  • 7
  • 7
  • 2
lên đầu trang