Thứ tư, 22/05/2019 | 21:44

Thứ tư, 22/05/2019 | 21:44

Nghiệp vụ công đoàn

Chế độ thai sản dành cho lao động nữ

Các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được sự quan tâm của đông đảo người lao động; đặc biệt là các quy định cụ thể có liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của người lao động nữ,

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 9
  • 1
lên đầu trang