Thứ tư, 20/11/2019 | 10:39

Thứ tư, 20/11/2019 | 10:39

Nghiệp vụ công đoàn

Một số chế độ, quyền lợi dành riêng cho lao động nữ

1. Lao động nữ có quyền bình đẳng với lao động nam về lương, thưởng, cơ hội thăng tiến… 2. Lao động nữ ngoài việc khám sức khỏe định kỳ, được khám chuyên khoa phụ sản 06 tháng/lần

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 7
  • 8
  • 6
  • 8
  • 4
  • 8
  • 0
lên đầu trang