Thứ sáu, 28/01/2022 | 01:32

Thứ sáu, 28/01/2022 | 01:32

Công tác nữ công

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương: Đổi mới các hình thức tuyên truyền, tạo sân chơi cho người lao động

Thời gian qua, Ban Nữ công Công đoàn NHNN Trung ương đã triển khai và phát động kịp thời các nội dung thi đua của Ban Nữ công Công đoàn NHVN, lấy phong trào thi đua "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" làm nòng cốt trong các phong trào thi đua khác.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 8
  • 5
  • 1
  • 9
  • 4
lên đầu trang