Thứ bảy, 30/05/2020 | 06:34

Thứ bảy, 30/05/2020 | 06:34

Công tác nữ công

Hội thảo xây dựng và hoàn thiện tài liệu tuyên truyền phòng ngừa lao động trẻ em

Ngày 26/5/2020, tại Hà Nội, Ban Nữ công TLĐLĐVN phối hợp cùng Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam của ILO đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng tài liệu tuyên truyền về phòng ngừa lao động trẻ em dành cho cán bộ Công đoàn

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 9
  • 7
  • 6
  • 5
  • 6
  • 9
lên đầu trang