Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:51

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:51

Công tác nữ công

Đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong hệ thống Công đoàn Agribank năm 2024

Để góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Công đoàn các cấp tích cực đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong toàn hệ thống Agribank.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 8
  • 2
  • 5
lên đầu trang