Thứ năm, 06/08/2020 | 05:55

Thứ năm, 06/08/2020 | 05:55

Công tác nữ công

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sơn La: Quyền lợi nữ lao động được nâng cao

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyền lợi của nữ lao động ngày càng được đảm bảo và nâng cao.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 6
  • 3
  • 7
lên đầu trang