Thứ tư, 21/02/2024 | 07:58

Thứ tư, 21/02/2024 | 07:58

Tuyên truyền - Giáo dục

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 2/2/2024, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 37/CTr-CĐNH v/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 9
  • 9
  • 0
  • 1
  • 5
  • 3
  • 9
lên đầu trang