Thứ sáu, 18/09/2020 | 20:07

Thứ sáu, 18/09/2020 | 20:07

Tuyên truyền - Giáo dục

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra cho dân tộc Việt Nam kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 7
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 0
lên đầu trang