Thứ tư, 29/05/2024 | 07:19

Thứ tư, 29/05/2024 | 07:19

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Công đoàn Vietcombank tập huấn triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và kỹ năng nghiệp vụ công đoàn 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, ngày 24/5/2024, Công đoàn Vietcombank tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Kỹ năng nghiệp vụ công đoàn năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trụ sở chính Vietcombank và điểm cầu kết nối tại các chi nhánh và công ty trực thuộc.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 8
  • 5
  • 3
lên đầu trang