Chủ nhật, 03/12/2023 | 12:20

Chủ nhật, 03/12/2023 | 12:20

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

“Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp”

Hoạt động Ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro, đó là kinh doanh tiền tệ, kinh doanh trên cơ sở chữ “Tín”. Hơn ai hết, cán bộ ngân hàng phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng; có trách nhiệm cao, thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để dòng tiền - huyết mạch của nền tài chính quốc gia được thông suốt.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 8
  • 5
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 9
lên đầu trang