Chủ nhật, 05/04/2020 | 14:50

Chủ nhật, 05/04/2020 | 14:50

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/ĐĐTLĐ ngày 14/02/2020 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 336/HD-CĐNH ngày 17/3/2020 hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 1
lên đầu trang