Thứ bảy, 25/01/2020 | 21:04

Thứ bảy, 25/01/2020 | 21:04

Chính sách - xã hội - thi đua

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với công tác An sinh xã hội

Trong các năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, hệ thống Ngân hàng với trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội và tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân, tương ái” …

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 8
  • 8
  • 6
  • 4
  • 7
  • 0
  • 4
lên đầu trang