Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:46

Thứ bảy, 22/06/2024 | 22:46

Chính sách - xã hội - thi đua

Công đoàn BIDV đồng hành cùng biển đảo quê hương

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo và Nghị quyết, đề án của Đảng Ủy BIDV, Công đoàn BIDV đã chủ động triển khác các chương trình An sinh xã hội thiết thực.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 0
  • 2
  • 6
  • 1
lên đầu trang