Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:07

Thứ bảy, 22/06/2024 | 23:07

Sổ tay cán bộ công đoàn

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn các cấp

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thay thế Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 (gọi tắt là QĐ 3226).

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
lên đầu trang