Thứ sáu, 28/01/2022 | 00:58

Thứ sáu, 28/01/2022 | 00:58

Sổ tay cán bộ công đoàn

3 chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ ngày 1.1.2020

Theo lộ trình trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đến năm 2020, sẽ có 3 chính sách lớn về hưu trí có hiệu lực như điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần, điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động...

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 8
  • 4
  • 7
  • 5
  • 8
lên đầu trang