Thứ tư, 18/09/2019 | 10:17

Thứ tư, 18/09/2019 | 10:17

Sổ tay cán bộ công đoàn

Về việc sử dụng lao động chưa thành niên

Trên thực tế, hiện có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã và đang sử dụng lao động chưa thành niên. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì việc sử dụng lao động chưa thành niên có một số hạn chế nhất định, cần lưu ý khi thực hiện.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 6
  • 8
  • 4
  • 9
  • 7
  • 6
  • 0
lên đầu trang