Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 19:13

Sổ tay cán bộ công đoàn

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn các cấp

20/12/2022

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thay thế Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 (gọi tắt là QĐ 3226).

HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC HCM
banner1

Xem thêm