Thứ năm, 21/11/2019 | 16:12

Thứ năm, 21/11/2019 | 16:12

Tin CĐNHVN

Triển khai Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 08/10/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ngày 21/11/2019, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 833/CĐNH về việc thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 7
  • 8
  • 8
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
lên đầu trang