Thứ tư, 07/06/2023 | 05:10

Thứ tư, 07/06/2023 | 05:10

Hỏi - Đáp

 • Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể

  Cập nhật: 05/10/2014

  Pháp luật quy định về thời gian sau 3 tháng hoặc sau 6 tháng thực hiện đối với thỏa ước lao động tập thể có thời hạn dưới 1 năm hay thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 1-3 năm các bên mới có quyền yêu cầu sửa đổi.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 7
 • 4
 • 1
 • 6
 • 8
 • 5
 • 8
 • 5
lên đầu trang