Thứ tư, 07/06/2023 | 06:16

Thứ tư, 07/06/2023 | 06:16

Tin TLĐ

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 - Tôn vinh ý chí Việt Nam

Vinh quang Việt Nam là một sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 4
  • 1
  • 6
  • 9
  • 2
  • 9
  • 8
lên đầu trang