Thứ tư, 22/09/2021 | 11:25

Thứ tư, 22/09/2021 | 11:25

Tin tổng hợp

Bản Tuyên ngôn độc lập và ý chí, khát vọng về hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 5
lên đầu trang