Thứ ba, 16/04/2024 | 00:06

Thứ ba, 16/04/2024 | 00:06

Chia sẻ kinh nghiệm

Cập nhật lúc 10:02 ngày 15/09/2016

Một số nội dung trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (kỳ 1)

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của pháp luật hiện hành

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật số: 09/2012/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, tại Điều 7 quy định “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá” như sau:

1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá (*).

3. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

Nghĩa vụ của người hút thuốc lá theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Theo Điều 13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá nêu trên quy định “Người hút thuốc lá có nghĩa vụ” sau:

1. Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá (*).

2. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

NTT


 

(*) Địa điểm cấm hút thuốc lá: Xem Điều 11, Điều 12 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 6
  • 2
  • 6
lên đầu trang