Thứ hai, 15/04/2024 | 22:34

Thứ hai, 15/04/2024 | 22:34

Chia sẻ kinh nghiệm

Cập nhật lúc 09:38 ngày 19/09/2016

Một số nội dung trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (kỳ 2)

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá được quy định tại Điều 6 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật số 09/2012/QH13):

1. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

2. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

3. Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định tại Điều 14 Luật số 09/2012/QH13:

1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau đây:

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật(*);

b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình;

c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

2. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này(**);

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

N.T.Thái

 (*) Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá - Điều 31 Luật số 09/2012/QH13.

 (**) Điều 6 Luật số 09/2012/QH13 như trên đã nêu./.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 7
  • 9
  • 4
  • 7
  • 5
lên đầu trang