Thứ tư, 07/06/2023 | 04:55

Thứ tư, 07/06/2023 | 04:55

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 15:52 ngày 02/08/2017

Trách nhiệm của BCH công đoàn các cấp

Câu hỏi: Ban chấp hành công đoàn khóa cũ hết trách nhiệm khi nào?

Trả lời:

-         Quá trình tổ chức đại hội công đoàn, BCH công đoàn khóa cũ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ và tạo mọi điều kiện để Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội theo quy định và chương trình kịch bản Đại hội đã đề ra được thuận lợi. Và chỉ khi Đại hội bầu được BCH công đoàn khóa mới và BCH khóa mới ra mắt thì BCH công đoàn khóa cũ mới hết trách nhiệm với Đại hội.

-         Sau Đại hội, BCH công đoàn khóa cũ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ quản lý tổ chức, hoạt động, các tài liệu liên quan và tài chính, tài sản công đoàn cho BCH công đoàn khóa mới trong thời hạn 15 ngày (Mục 11.5 - Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Tổng Liên đoàn). Như vậy, chỉ khi nào việc bàn giao hồ sơ, tài liệu,… được hoàn tất thì BCH công đoàn khóa cũ mới hết trách nhiệm./.

 

Nguyễn Thái

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 4
  • 1
  • 6
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
lên đầu trang