Chủ nhật, 23/06/2024 | 00:08

Chủ nhật, 23/06/2024 | 00:08

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 13:23 ngày 08/08/2017

Tính hợp lệ của đại hội công đoàn các cấp

Câu hỏi: Đến giờ tiến hành (khai mạc) đại hội công đoàn nhưng vì lý do nào đó nên chỉ có 55% số đại biểu chính thức có mặt. Hỏi đại hội đó có được diễn ra không; tại sao?

Trả lời:

Trong trường hợp, vì lý do khách quan nào đó mà đến giờ khai mạc Đại hội công đoàn chỉ có 55% số đại biểu chính thức có mặt, thì Đại hội sẽ không được diễn ra. Vì: Theo quy định tại khoản 1 - Điều 12 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI “Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên được triệu tập tham dự”./.

NTT

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 2
  • 8
  • 5
  • 4
  • 2
  • 8
lên đầu trang