Thứ tư, 29/05/2024 | 06:06

Thứ tư, 29/05/2024 | 06:06

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 16:07 ngày 27/02/2018

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Câu hỏi:

Ông T sinh ngày 7/12/1958, nghỉ hưu ngày 1/1/2019. Tính đến tháng 12/2018, đóng BHXH được 31 năm 10 tháng. Theo quy định, tỷ lệ hưởng 75% lương hưu năm 2018 là 31 năm, năm 2019 là 32 năm. Vậy, trường hợp này sẽ được tính tỷ lệ lương hưu như thế nào? Có được đóng bù 2 tháng còn thiếu để được hưởng lương hưu tối đa 75% không?

Trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 54 Luật BHXH năm 2014, điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động là khi làm việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và tuổi đời đủ 60 tuổi đối với lao động nam, đủ 55 tuổi đối với lao động nữ.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH thì mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nam nghỉ hưu năm 2018 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm đóng BHXH, nghỉ hưu năm 2019 là 17 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp ông T sinh ngày 7/12/1958, nếu đóng BHXH hết tháng 12/2018 là có 31 năm 10 tháng đóng BHXH và nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019 thì tỷ lệ hưởng lương hưu của Ông sẽ được tính như sau:

- 17 năm tính bằng 45%.

- 14 năm 10 tháng làm tròn thành 15 năm, mỗi năm được tính 2%: (15 x 2% = 30%).

Như vậy, tổng tỷ lệ lương hưu ông T sẽ được hưởng là 30% + 45% = 75%.

(Theo cổng TTĐT Chính phủ)

 

 

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 4
  • 8
  • 6
lên đầu trang