Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam

Thứ ba, 23/07/2024 | 19:30

Sổ tay cán bộ công đoàn

Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2018

05/07/2018

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo Nghị định này, từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân… được tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,3 triệu đồng/tháng trước đây. Mức lương này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 
Hướng dẫn tính lương, phụ cấp với công chức từ 01/7/2018.
Ngày 31/5/2018, Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Từ 01/7/2018,  mức lương cơ sở của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công được điều chỉnh tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, do đó, từ 01/7/2018, mức lương được xác định bằng lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hiện hưởng; phụ cấp được tính bằng mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng (đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở)…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.
BBT tổng hợp

Tin cùng chuyên mục