Thứ hai, 15/04/2024 | 23:07

Thứ hai, 15/04/2024 | 23:07

Hỏi - Đáp

Cập nhật lúc 16:24 ngày 01/08/2018

Hỏi đáp về xử lý kỷ luật trong công đoàn (kỳ 2)

Câu hỏi: Thời hạn xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn được áp dụng như thế nào?
Trả lời: Căn cứ Điều 8 "Quy định về thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn" được ban hành kèm theo QĐ số 493/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, thì thời hạn xử lý kỷ luật (đối với tổ chức, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, cán bộ công đoàn giữ chức vụ bầu cử hoặc bổ nhiệm vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của công đoàn, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước) được quy định cụ thể như sau:
  1. Thời hạn xử lý kỷ luật từ khi phát hiện hành vi vi phạm đến khi có quyết định xử lý kỷ luật không quá 02 tháng, trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng.
2.Sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu cán bộ không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.
* Câu hỏi: Hồ sơ xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn gồm những gì và thủ tục lưu giữ ra sao?
Trả lời: Căn cứ Điều 9 Quy định nêu trên, hồ sơ xử lý kỷ luật đối với tập thể, cán bộ công đoàn bao gồm:
1.Bản tự kiểm điểm của tập thể, cá nhân vi phạm;
2.Trích ngang sơ yếu lý lịch của tập thể, cá nhân vi phạm;
3. Biên bản cuộc họp kiểm điểm và các tài liệu khác có liên quan.
(Về thủ tục lưu giữ hồ sơ: Hồ sơ xử lý kỷ luật được giao văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn cấp quyết định kỷ luật lưu giữ; nếu không có văn phòng ủy ban kiểm tra thì công đoàn cùng cấp lưu giữ).
N.T.T
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 1
  • 4
  • 8
  • 0
  • 8
  • 4
  • 3
lên đầu trang