Thứ hai, 25/09/2023 | 09:43

Thứ hai, 25/09/2023 | 09:43

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:14 ngày 14/03/2019

Công đoàn NHVN xây dựng và triển khai kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TLĐ ngày 21/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn; Công văn số 270/TLĐ ngày 01/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai phần mềm quản lý thẻ đoàn viên công đoàn, ngày 08/3/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam  xây dựng và ban hành kế hoạch số 149/KH-CĐNH về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn đối với các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chi tiết Kế hoạch, các tài liệu liên quan phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đổi thẻ đoàn viên đính kèm dưới đây, đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nghiên cứu, triển khai thực hiện theo tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch.
Chi tiết Kế hoạch số 149/KH-CĐNH, Tài liệu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn, Mẫu Danh sách nạp mới đoàn viên công đoàn, Bài giảng QLDV xem TẠI ĐÂY.

BTC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 3
  • 5
  • 0
lên đầu trang