Thứ ba, 04/08/2020 | 15:57

Thứ ba, 04/08/2020 | 15:57

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 10:20 ngày 27/08/2019

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Công đoàn NHVN, trong tháng 8/2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn NHVN triển khai kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra do đ/c  Lê Thị Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn. 


Đoàn làm việc tại TP.  Hồ Chí Minh
Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các CĐCS chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, như: tiếp nhận và triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, triển khai và thực hiện các văn bản, nghị quyết của công đoàn các cấp;  ban hành Quy chế làm việc của BCH, BTV, Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp và các quy chế khác theo quy định; chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH được các CĐCS duy trì thực hiện tốt, có sổ ghi biên bản đầy đủ nội dung các cuộc họp, đảm bảo thể thức, đúng quy định; các CĐCS đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và đã cơ bản làm tốt công tác phát triển đoàn viên,  hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận/tổ công đoàn, CĐCS và đoàn viên công đoàn theo quy định. Hàng năm UBKT các CĐCS có xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới theo quy định các CĐCS trên địa bàn tham gia đóng góp tích cực trong các phong trào do công đoàn cấp trên và Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động.

Đoàn làm việc tại Lâm Đồng
Về công tác tài chính công đoàn, các CĐCS đã chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tài chính công đoàn, Qũy Xã hội công đoàn theo quy định và hướng dẫn của công đoàn cấp trên; thực hiện trích kinh phí, thu đoàn phí công đoàn kịp thời theo quy định; quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; triển khai áp dụng phần mềm kế toán công đoàn  chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính định kỳ hàng năm; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý theo quy định. Từ năm 2019, Công đoàn các cấp thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính trước khi gửi báo cáo quyết toán lên Công đoàn cấp trên.
Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục của các CĐCS đối với các nội dung như: việc xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định của tổ chức công đoàn; việc triển khai tổ chức các hoạt động của tổ chức công đoàn, việc áp dụng phần mềm kế toán công đoàn, việc phân cấp thu tài chính công đoàn, các quy định về việc sử dụng tài chính công đoàn tích lũy…  
Thanh Hương 
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 8
  • 0
  • 7
lên đầu trang