Thứ năm, 28/01/2021 | 21:32

Thứ năm, 28/01/2021 | 21:32

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 08:07 ngày 21/10/2019

Kiểm tra hoạt động công đoàn trên địa bàn TP Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Công đoàn NHVN, trong tháng 10/2019, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Công đoàn NHVN do đ/c Nguyễn Khánh Chi - Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra hoạt động công đoàn tại Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.  
Đoàn đã thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động công đoàn và tập trung một số nội dung cụ thể như: Việc triển khai Chỉ thị 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng, việc xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động tại đơn vị (cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp..); công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; công tác thu kinh phí công đoàn qua tài khoản tập trung VietinBank; việc thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-TLĐ của TLĐLĐVN về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn và các văn bản, Nghị quyết có liên quan; công tác giám sát và xử lý kỷ luật của tổ chức công đoàn; việc tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng đến đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống; công tác tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; việc thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động…
Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thực hiện tốt việc triển khai Chỉ thị, Nghị quyết theo hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; làm tốt vai trò hướng dẫn chỉ đạo các CĐCS trực thuộc trong công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động theo đúng quy định…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã phân tích, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị được kiểm tra đồng thời kiến nghị các cấp công đoàn thuộc hệ thống thực hiện tốt một số nội dung như: Xây dựng và ban hành các Quy chế làm việc, xây dựng và ký Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp, ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; kiện toàn tổ chức thành lập tổ tư vấn pháp luật theo Chỉ thị số 02/CT-TLĐ… góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp trong hệ thống.
Thanh Hương  
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 8
lên đầu trang