Chủ nhật, 29/03/2020 | 21:44

Chủ nhật, 29/03/2020 | 21:44

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 09:45 ngày 29/11/2019

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Quảng Ninh, Bến Tre

Trong tháng 11 /2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn NHVN do đ/c  Lê Thị Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Bến Tre. 
Đoàn làm việc tại tỉnh Quảng  Ninh
Qua kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định, tiếp nhận và triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, triển khai và thực hiện các văn bản, nghị quyết của công đoàn các cấp mình đúng quy định; ban hành Quy chế làm việc của BCH, BTV, Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp và các quy chế khác theo quy định; chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH, UBKT được các CĐCS duy trì thực hiện tốt, có sổ ghi biên bản đầy đủ nội dung các cuộc họp, đảm bảo thể thức, đúng quy định; các CĐCS làm tốt công tác phát triển đoàn viên,  hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại CĐCS theo đúng quy định. Hàng năm UBKT các CĐCS đã xây dựng chương trình,  kế hoạch và thực hiện kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới theo đúng quy định; các CĐCS đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06b/NQ-TLD ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn; thực hiện chế độ báo cáo và chấm điểm xếp loại hoạt động UBKT gửi công đoàn cấp trên đúng quy đinh. Đại điện Công đoàn NHVN trên địa bàn và các CĐCS tham gia đóng góp tích cực trong các phong trào do công đoàn cấp trên và Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động.
Đoàn làm việc tại tỉnh Bến Tre
Về công tác sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, các CĐCS đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn như: Các CĐCS đã triển khai và thực hiện phần mềm kế toán công đoàn theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên,  Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tài chính công đoàn, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ xã hội công đoàn đầy đủ, đúng quy định, hàng năm các CĐCS đã xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán, thực hiện trích, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn nộp lên công đoàn cấp trên kịp thời đầy đủ, đúng quy định; quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý theo quy định; hàng năm các CĐCS công khai báo cáo kết quả sử dụng các Quỹ được thực hiện tại Hội nghị người lao động, hầu hết các CĐCS tập trung chi cho hoạt động phong trào là chủ yếu.
 Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như: việc triển khai các văn bản, quyết định ban hành quy chế, quy định,… còn thiếu tính cập nhập, chưa phù hợp thực tế; còn có CĐCS họp BCH chưa mời đầy đủ các ủy viên UBKT theo đúng quy định, hiện tượng hóa đơn, chứng từ thanh toán ghi tên chuyên môn còn xảy ra phổ biến; có CĐCS chưa mở tài khoản tiền gửi ngân hàng, cá biệt có CĐCS hiện chưa áp dụng phần mềm kế toán công đoàn; chưa ban hành đầy đủ các quy chế quản lý và sử dụng các quỹ Tình nghĩa ngân hàng, quỹ Xã hội từ thiện theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị CĐCS và yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Công đoàn NHVN theo quy định.
Thanh Hương 
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 8
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 2
lên đầu trang