Thứ ba, 04/08/2020 | 15:41

Thứ ba, 04/08/2020 | 15:41

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 08:55 ngày 18/05/2020

Kiểm ta tài chính công đoàn đồng cấp tại Cơ quan Công đoàn NHVN

Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm của UBKT Công đoàn NHVN, ngày 04 đến 8 /5/2020 tại Trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2019.
Đoàn kiểm tra do đ/c Lê Thị Quyên - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Ủy viên UBKT Công đoàn NHVN. Về phía Cơ quan Công đoàn NHVN, có đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan; các đ/c Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các Ban tại Cơ quan Công đoàn NHVN.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ những nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2019, tại Cơ quan Công đoàn NHVN, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đối với công tác tài chính công đoàn; việc thực hiện phân cấp thu, phân phối, sử dụng tài chính công đoàn; việc lập và giao dự toán, quyết toán đối với các cấp công đoàn;  kết quả thu, chi tài chính công đoàn 2019; đánh giá việc cân đối thu, chi tài chính năm 2019 ở từng cấp công đoàn; việc chi tiêu tài chính công đoàn (trong đó đánh giá tình hình thực hiện chi tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; công tác hạch toán, kế toán; kết quả thực hiện khoán chi hành chính; việc thực hiện nghĩa vụ trích, nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn đối với TLĐ và công đoàn cấp trên; việc cấp trả kinh phí cho công đoàn cấp dưới; một số chỉ tiêu cơ bản khác (như tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản công nợ, đầu tư tài chính ngắn hạn,…); kết quả thực hiện khoán chi hành chính tại Cơ quan Công đoàn NHVN; việc huy động, quản lý và sử dụng các Quỹ xã hội công đoàn; việc trích lập và hiệu quả sử dụng quỹ cơ quan; tình hình quản lý và sử dụng công cụ, dụng cụ, tài sản của cơ quan; việc khai thác và sử dụng Trụ sở Cơ quan Công đoàn NHVN cũng như các công cụ, tài sản khác,…
Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2019 Công đoàn NHVN đã tiếp nhận và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các văn bản, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác tài chính và hoạt động quản lý tài chính công đoàn (tại Cơ quan Công đoàn NHVN có đầy đủ hệ thống các quy chế, quy định, nội quy liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn,…). Công đoàn NHVN đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp tài chính công đoàn năm 2019 đối với cấp trên; việc chi tiêu, sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức,…; các khoản thanh quyết toán có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ, hợp pháp; thủ tục thanh toán đúng quy trình,  quy định. Công đoàn NHVN sử dụng phần mềm kế toán trong công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; hệ thống sổ sách kế toán được mở đầy đủ theo quy định; chứng từ kế toán được lưu trữ và quản lý khoa học. Công đoàn NHVN đã ban hành đầy đủ các Quy chế quản lý và sử dụng các Quỹ xã hội công đoàn,  Quỹ Tình nghĩa Ngân hàng và có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác hạch toán, phân phối nguồn Quỹ; kết quả thực hiện thu, chi tài chính và các hoạt động xã hội công đoàn trong năm 2019 được báo cáo công khai đầy đủ tại hội nghị BTV, BCH Công đoàn NHVN.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã phân tích, đánh giá và chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế mà Cơ quan Công đoàn NHVN cần lưu ý rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nữa, để công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của hệ thống Công đoàn NHVN thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa.
Đ/c Nguyễn Văn Tân đánh giá cao Đoàn kiểm tra trong thời gian ngắn đã kiểm tra chi tiết đầy đủ các nội dung về công tác chi tiêu tài chính công đoàn, đồng thời  cũng tiếp thu những ý kiến mà Đoàn kiểm tra đã nêu và quán triệt chỉ đạo các Ban thuộc Cơ quan Công đoàn NHVN phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý những tồn tại, hạn chế; đồng thời báo cáo Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất.
T. Hương 
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 3
  • 9
  • 4
lên đầu trang