Thứ năm, 06/08/2020 | 05:26

Thứ năm, 06/08/2020 | 05:26

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 16:38 ngày 08/07/2020

Kiểm tra công tác công đoàn tại Công đoàn Agribank

Ngày 9 - 18/6/2020, Đoàn kiểm tra của Công đoàn NHVN đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam (Agribank) và một số CĐCS trực thuộc. Đ/c Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn.

Qua kiểm tra cho thấy từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm kiểm tra Công đoàn Agribank đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và triển khai các văn bản, Nghị quyết, hướng dẫn chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống đồng thời ban hành đầy đủ các quy chế làm việc của BCH, BTV, UBKT; xây dựng và ban hành đầy đủ Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa nhiệm kỳ 2018-2023 và Chương trình công tác hàng năm triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống. Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam đã triển khai theo quy định Kế hoạch số 54/KH-CĐNH ngày 18/2/2019 của Công đoàn NHVN về triển khai Chỉ thị 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng. Đơn vị duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt BCH, BTV; hội nghị giao ban các CĐCS trong khối theo đúng quy định, hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại CĐCS vững mạnh và xếp loại hoạt UBKT công đoàn gửi lên công đoàn cấp trên đầy đủ, đúng quy định. Công đoàn Agribank tham gia đầy đủ trong các hội đồng khen thưởng, hội đồng lên lương, hội đồng kỷ luật của đơn vị, tổ chức tốt các phong trào hoạt động trong hệ thống; tham gia các phong trào do Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động.   

Đoàn làm việc tại Agribank CN tỉnh Thanh Hóa
Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, nhìn chung Công đoàn Agribank đã tiếp nhận và triển khai đầy đủ các quy định về công tác quản lý tài chính công đoàn, đơn vị đã ban hành các quy chế quản lý chi tiêu nội bộ quỹ công đoàn, Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ Xã hội công đoàn, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác Dự toán thu, chi tài chính công đoàn đồng thời thực hiện thu đoàn phí, kinh phí công đoàn theo quy định; kinh phí chủ yếu tập trung cho hoạt động phong trào.   
Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn cũng đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại hạn chế mà đơn vị cần lưu ý sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế.
Đoàn kiểm tra đã kiến nghị và BCH Công đoàn Agribank đã nghiêm túc tiếp thu những thiếu sót còn tồn tại hạn chế mà Đoàn đã nêu trong việc chấp hành Điều lệ CĐVN và công tác quản lý tài chính công đoàn.
Phát biểu tại buổi công bố Dự thảo kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao Đoàn kiểm tra đã làm việc tích cực và chi tiết tổng thể từng nội dung thể hiện các mặt hoạt động thông qua Dự thảo kết luận kiểm tra công tác công đoàn tại Công đoàn Agribank, đồng thời đ/c cũng chỉ đạo đơn vị cần sửa đổi bổ sung những tồn tại hạn chế mà Đoàn đã nêu trong Dự thảo kết luận kiểm tra để hoạt động công đoàn ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
Đ/c Nguyễn Tuyết Dương - Ủy viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam cảm ơn Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót còn tồn tại hạn chế. Đây cũng là dịp hỗ trợ giúp Công đoàn Agribank hoàn thiện và làm tốt hơn các mặt hoạt công đoàn trong thời gian tới.
 Thanh Hương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 3
  • 1
  • 1
lên đầu trang